Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2012

JO 16 SM 1302

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6b. Havre. Skörd 2012. Konventionell odling

6b. Oats. Harvest in 2012. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

58

3 510

6,0

3 740

Uppsala

104

3 950

3,6

7 360

Södermanlands

111

4 040

2,8

9 070

Östergötlands

107

4 200

4,0

7 120

Jönköpings

53

2 840

8,9

5 130

Kronobergs

45

3 800

5,3

3 020

Kalmar

43

3 620

6,5

2 990

Gotlands

35

4 640

4,1

1 090

Blekinge

16

..

..

650

Skåne

139

5 450

3,2

9 460

Hallands

88

4 310

6,2

7 870

Västra Götalands

364

4 270

2,3

62 390

Värmlands

75

3 660

6,1

6 810

Örebro

107

4 120

4,4

12 950

Västmanlands

116

4 260

2,6

13 340

Dalarnas

39

3 410

5,5

3 340

Gävleborgs

34

2 810

7,3

2 570

Västernorrlands

7

..

..

220

Jämtlands

1

..

..

90

Västerbottens

13

..

..

650

Norrbottens

17

..

..

340

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

164

5 550

2,8

12 160

Götalands mellanbygder

93

4 640

4,8

4 360

Götalands norra slättbygder

373

4 640

2,0

54 080

Svealands slättbygder

526

4 090

1,8

48 360

Götalands skogsbygder

236

3 090

3,7

26 360

Mellersta Sveriges skogsb

115

3 060

5,1

11 510

Nedre Norrland

35

2 070

10,0

2 150

Övre Norrland

30

1 000

15,6

990

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2012

1 572

4 130

1,2

160 100

2011

1 550

4 160

1,1

148 900

2010

1 467

3 750

1,3

133 520

2009

1 595

4 300

1,0

157 470

2008

1 866

3 890

0,9

190 870

2007

1 818

4 600

0,8

176 480

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20072011

.

4 140

.

161 450


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Areal skördad som grönfoder ingår ej.