Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2012

JO 16 SM 1302

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8a. Blandsäd. Skörd 2012. Ekologisk odling

8a. Mixed grain. Harvest in 2012. Organic farming

 

Område

Antal undersökta

företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Andel av  total grödareal 3)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

18

..

..

380

100,0

..

..

..

Uppsala

25

2 020

3,2

860

42,8

1 700

6,7

69

Södermanlands

8

..

..

170

16,9

..

..

..

Östergötlands

31

2 540

4,4

780

42,5

2 000

5,5

68

Jönköpings

13

..

..

300

30,8

..

..

..

Kronobergs

3

..

..

30

24,7

..

..

..

Kalmar

17

..

..

260

40,1

..

..

..

Gotlands

15

..

..

220

57,0

..

..

..

Blekinge

6

..

..

60

35,6

..

..

..

Skåne

14

..

..

440

54,9

..

..

..

Hallands

4

..

..

140

33,4

..

..

..

Västra Götalands

50

2 110

5,8

3 030

44,7

6 400

8,8

58

Värmlands

14

..

..

430

73,4

..

..

..

Örebro

12

..

..

250

65,3

..

..

..

Västmanlands

14

..

..

320

60,9

..

..

..

Dalarnas

11

..

..

130

54,0

..

..

..

Gävleborgs

7

..

..

70

35,7

..

..

..

Västernorrlands

2

..

..

20

13,1

..

..

..

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

3

..

..

30

13,0

..

..

..

Norrbottens

1

..

..

10

34,5

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

5

..

..

150

21,3

..

..

..

Götalands mellanbygder

39

3 460

3,9

650

55,2

2 200

5,5

..

Götalands norra slättbygder

54

2 340

4,4

2 620

49,0

6 100

7,4

58

Svealands slättbygder

75

1 980

3,2

1 970

46,5

3 900

5,2

64

Götalands skogsbygder

47

2 070

9,0

1 470

34,1

3 000

11,8

64

Mellersta Sveriges skogsb

38

1 930

3,8

1 020

69,5

2 000

7,4

..

Nedre Norrland

6

..

..

80

19,5

..

..

..

Övre Norrland

4

..

..

40

17,7

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2012

268

2 240

2,4

7 980

44,5

17 800

3,8

62

2011

348

2 480

1,7

10 730

47,2

26 500

3,2

69

2010

335

2 350

2,0

10 200

44,4

24 000

4,4

70

2009

305

2 740

2,0

8 370

43,0

22 900

5,5

69

2008

281

2 480

1,9

6 860

36,3

17 000

6,5

72

2007

312

2 700

2,0

8 540

45,7

23 100

4,9

79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20072011

.

2 550

.

8 940

.

22 700

.

.


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Uppgifterna avser arealer med miljöersättning för ekologisk odling. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 32.

3)  Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 1301. Areal skördad som grönfoder ingår ej.