Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2012

JO 16 SM 1302

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

9b. Majs. Skörd 2012. Konventionell odling

9b. Grain maize. Harvest in 2012. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

-

-

-

-

Uppsala

-

-

-

-

Södermanlands

-

-

-

-

Östergötlands

-

-

-

-

Jönköpings

-

-

-

-

Kronobergs

-

-

-

-

Kalmar

6

..

..

140

Gotlands

1

..

..

150

Blekinge

1

..

..

40

Skåne

27

6 440

4,2

1 970

Hallands

1

..

..

10

Västra Götalands

-

-

-

-

Värmlands

-

-

-

-

Örebro

-

-

-

-

Västmanlands

-

..

..

70

Dalarnas

-

-

-

-

Gävleborgs

-

..

..

10

Västernorrlands

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

Västerbottens

-

..

..

0

Norrbottens

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

23

6 310

3,0

1 640

Götalands mellanbygder

13

..

..

820

Götalands norra slättbygder

-

-

-

-

Svealands slättbygder

-

-

-

-

Götalands skogsbygder

-

-

-

-

Mellersta Sveriges skogsb

-

-

-

-

Nedre Norrland

-

-

-

-

Övre Norrland

-

..

..

0

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2012

36

6 380

3,8

2 320

2011

40

7 920

2,1

2 070

2010

32

5 610

5,0

1 330

2009

24

6 530

3,2

1 080

2008

21

6 460

6,0

900

2007

40

5 860

8,2

1 550

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20072011

.

6 480

.

1 390


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Areal skördad som grönfoder ingår ej.