Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2012

JO 16 SM 1302

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10a. Ärter. Skörd 2012. Ekologisk odling

10a. Peas. Harvest in 2012. Organic farming

 

Område

Antal undersökta

företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Andel av  total grödareal 3)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

4

..

..

70

11,0

..

..

..

Uppsala

17

..

..

240

12,0

..

..

..

Södermanlands

10

..

..

90

10,7

..

..

..

Östergötlands

18

..

..

340

16,0

..

..

..

Jönköpings

1

..

..

0

30,2

..

..

..

Kronobergs

-

-

-

-

-

-

-

-

Kalmar

2

..

..

20

2,8

..

..

..

Gotlands

2

..

..

20

1,9

..

..

..

Blekinge

-

-

-

-

-

-

-

-

Skåne

7

..

..

70

14,7

..

..

..

Hallands

4

..

..

10

7,2

..

..

..

Västra Götalands

14

..

..

430

21,9

..

..

..

Värmlands

13

..

..

190

85,5

..

..

..

Örebro

5

..

..

90

10,0

..

..

..

Västmanlands

22

800

6,4

240

18,4

200

6,6

51

Dalarnas

13

..

..

200

89,8

..

..

..

Gävleborgs

4

..

..

60

66,6

..

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

5

..

..

10

3,0

..

..

..

Götalands mellanbygder

8

..

..

110

5,4

..

..

..

Götalands norra slättbygder

24

2 480

6,1

570

16,0

1 400

6,1

80

Svealands slättbygder

66

1 040

2,7

820

14,2

900

2,8

48

Götalands skogsbygder

9

..

..

180

40,3

..

..

..

Mellersta Sveriges skogsb

23

1 050

6,2

380

56,9

400

6,2

..

Nedre Norrland

1

..

..

0

82,2

..

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2012

136

1 600

5,8

2 080

16,2

3 400

5,9

54

2011

154

1 880

4,8

2 390

15,0

4 500

5,0

65

2010

172

1 810

1,9

2 740

12,1

5 000

2,1

74

2009

164

1 960

2,5

2 620

16,1

5 100

2,5

62

2008

175

1 920

2,7

2 520

23,5

4 800

2,7

65

2007

207

1 690

8,7

3 020

22,6

5 100

10,8

54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20072011

.

1 850

.

2 660

.

4 900

.

.


Anm. Vattenhalt 15,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Uppgifterna avser arealer med miljöersättning för ekologisk odling. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 33.

3)  Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 1301. Areal skördad som grönfoder ingår ej.