Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2012

JO 16 SM 1302

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1b. Höstvete. Skörd 2012. Konventionell odling

1b. Winter wheat. Harvest in 2012. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

80

6 370

1,0

12 580

Uppsala

175

6 390

1,1

27 080

Södermanlands

152

6 220

1,2

20 900

Östergötlands

231

6 900

1,0

46 550

Jönköpings

15

..

..

1 010

Kronobergs

11

..

..

310

Kalmar

106

7 580

2,0

10 450

Gotlands

107

6 670

1,5

8 540

Blekinge

44

7 500

3,0

3 000

Skåne

463

7 860

0,9

90 180

Hallands

52

6 350

2,2

4 150

Västra Götalands

205

6 170

1,2

25 440

Värmlands

12

..

..

790

Örebro

77

6 200

2,3

8 930

Västmanlands

91

5 980

2,3

8 050

Dalarnas

22

4 810

4,1

1 510

Gävleborgs

14

..

..

530

Västernorrlands

-

..

..

30

Jämtlands

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

Norrbottens

-

..

..

0

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

393

7 910

1,0

73 950

Götalands mellanbygder

327

7 350

1,1

37 250

Götalands norra slättbygder

376

6 740

0,8

66 270

Svealands slättbygder

578

6 270

0,7

77 590

Götalands skogsbygder

117

6 280

2,8

9 380

Mellersta Sveriges skogsb.

60

5 460

2,2

5 360

Nedre Norrland

6

..

..

230

Övre Norrland

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2012

1 857

6 970

0,5

270 030

2011

2 150

5 750

0,6

334 080

2010

2 099

5 760

0,5

316 820

2009

2 106

6 440

0,5

311 860

2008

2 107

6 550

0,5

298 630

2007

2 098

6 580

0,4

310 240

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20072011

.

6 220

.

314 330


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Areal skördad som grönfoder ingår ej.