Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2012

JO 16 SM 1302

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

11b. Åkerbönor. Skörd 2012. Konventionell odling

11b. Field beans. Harvest in 2012. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

2

..

..

130

Uppsala

2

..

..

140

Södermanlands

12

..

..

530

Östergötlands

34

4 130

4,4

2 220

Jönköpings

1

..

..

60

Kronobergs

1

..

..

10

Kalmar

3

..

..

20

Gotlands

2

..

..

60

Blekinge

-

..

..

10

Skåne

14

..

..

1 070

Hallands

10

..

..

360

Västra Götalands

76

3 520

4,5

4 680

Värmlands

7

..

..

230

Örebro

6

..

..

290

Västmanlands

8

..

..

310

Dalarnas

-

..

..

0

Gävleborgs

-

..

..

10

Västernorrlands

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

21

4 060

3,7

1 200

Götalands mellanbygder

3

..

..

150

Götalands norra slättbygder

99

3 760

3,5

6 440

Svealands slättbygder

36

3 390

5,7

1 550

Götalands skogsbygder

17

..

..

570

Mellersta Sveriges skogsb

2

..

..

220

Nedre Norrland

-

..

..

10

Övre Norrland

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2012

178

3 730

2,6

10 140

2011

158

3 570

2,3

8 310

2010

144

2 690

2,4

6 650

2009

70

3 670

2,6

3 310

2008

46

2 580

3,5

1 930

2007

39

2 840

4,4

1 670

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20072011

.

3 070

.

4 370


Anm. Vattenhalt 15,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Areal skördad som grönfoder ingår ej.