Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2012

JO 16 SM 1302

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

12b. Höstraps. Skörd 2012. Konventionell odling

12b. Winter rape. Harvest in 2012. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

31

3 050

2,8

1 460

Uppsala

38

2 900

4,0

1 740

Södermanlands

52

2 810

2,3

2 610

Östergötlands

116

3 660

1,9

6 960

Jönköpings

6

..

..

130

Kronobergs

6

..

..

80

Kalmar

82

4 500

1,2

3 630

Gotlands

91

4 030

1,8

4 190

Blekinge

22

4 050

2,6

750

Skåne

355

4 040

0,8

30 470

Hallands

29

3 160

3,5

1 190

Västra Götalands

103

2 870

2,8

4 980

Värmlands

4

..

..

90

Örebro

20

3 070

5,1

940

Västmanlands

9

..

..

510

Dalarnas

3

..

..

70

Gävleborgs

2

..

..

30

Västernorrlands

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

Norrbottens

-

..

..

0

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

284

4 000

0,9

22 760

Götalands mellanbygder

265

4 170

0,9

16 020

Götalands norra slättbygder

196

3 360

1,8

11 040

Svealands slättbygder

154

2 860

1,6

7 310

Götalands skogsbygder

57

3 520

3,4

2 220

Mellersta Sveriges skogsb

13

..

..

470

Nedre Norrland

-

-

-

-

Övre Norrland

-

..

..

0

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2012

969

3 770

0,6

59 810

2011

906

3 110

0,8

55 110

2010

1 061

3 120

0,6

69 930

2009

990

3 590

0,7

66 450

2008

1 093

3 380

0,7

59 820

2007

966

3 090

0,7

48 330

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20072011

.

3 260

.

59 930


Anm. Vattenhalt 9,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Areal skördad som grönfoder ingår ej.