Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2012

JO 16 SM 1302

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2a. Vårvete. Skörd 2012. Ekologisk odling

2a. Spring wheat. Harvest in 2012. Organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Andel av  total grödareal 3)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

11

..

..

390

32,1

..

..

..

Uppsala

57

2 440

2,3

1 460

15,8

3 600

2,3

61

Södermanlands

32

2 250

1,5

600

14,4

1 300

1,6

51

Östergötlands

58

3 140

1,4

1 450

36,5

4 600

1,7

65

Jönköpings

6

..

..

110

11,3

..

..

..

Kronobergs

7

..

..

80

7,5

..

..

..

Kalmar

14

..

..

190

10,0

..

..

..

Gotlands

11

..

..

290

8,2

..

..

..

Blekinge

-

-

-

-

-

-

-

-

Skåne

28

3 250

2,3

820

8,3

2 700

2,3

53

Hallands

24

2 530

4,3

690

11,0

1 700

4,3

51

Västra Götalands

98

2 380

2,6

5 670

30,0

13 500

2,6

52

Värmlands

26

2 420

4,8

670

23,6

1 600

4,7

53

Örebro

25

2 600

2,4

640

8,8

1 700

2,4

59

Västmanlands

54

2 320

1,4

1 370

19,6

3 200

1,4

55

Dalarnas

30

2 130

1,6

690

42,3

1 500

2,1

..

Gävleborgs

9

..

..

150

11,3

..

..

..

Västernorrlands

1

..

..

0

2,6

..

..

..

Jämtlands

4

..

..

40

100,0

..

..

..

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

26

3 110

2,5

940

8,0

2 900

2,5

52

Götalands mellanbygder

33

3 300

3,3

740

9,0

2 400

2,9

60

Götalands norra slättbygder

129

2 560

2,2

5 750

31,2

14 700

2,2

54

Svealands slättbygder

193

2 490

1,0

4 860

16,1

12 100

1,0

58

Götalands skogsbygder

52

2 450

3,6

1 550

18,5

3 800

4,1

62

Mellersta Sveriges skogsb.

49

2 010

3,1

1 350

29,0

2 700

3,4

54

Nedre Norrland

13

..

..

140

11,9

..

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2012

495

2 540

1,1

15 300

18,4

38 900

1,1

54

2011

480

2 640

1,0

12 770

19,5

33 600

1,1

62

2010

414

2 490

1,1

11 450

17,3

28 500

1,3

57

2009

377

2 880

0,8

9 100

19,1

26 200

0,9

57

2008

388

2 620

1,3

9 620

19,6

25 200

1,4

58

2007

333

2 940

0,9

7 550

20,1

22 200

1,0

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20072011

.

2 710

.

10 100

.

27 100

.

.


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Uppgifterna avser arealer med miljöersättning för ekologisk odling. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 32.

3)  Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 1301. Areal skördad som grönfoder ingår ej.