Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2012

JO 16 SM 1302

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

17a. Stråsädesgrödor (exklusive majs) till grönfoder. Hektarskörd, areal och totalskörd 2012. Ekologisk odling

17a. Cereals harvested green (excluding green maize). Yield per hectare, crop area and total production in 2012. Organic farming

 

Område

Antal undersökta

företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Andel av  total grödareal 3)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

12

..

..

230

48,1

..

..

..

Uppsala

21

7 720

8,4

570

51,5

4 400

12,9

..

Södermanlands

25

4 410

7,2

740

94,0

3 300

9,6

..

Östergötlands

29

11 690

5,8

780

37,3

9 100

8,8

..

Jönköpings

35

8 790

9,7

1 090

54,6

9 600

14,1

149

Kronobergs

22

8 020

4,5

480

25,3

3 800

11,7

..

Kalmar

25

11 110

8,7

500

23,1

5 600

12,1

91

Gotlands

28

11 500

5,2

650

72,0

7 500

8,8

..

Blekinge

7

..

..

60

21,6

..

..

..

Skåne

49

11 600

5,2

1 000

35,9

11 600

11,1

88

Hallands

23

11 530

18,6

510

24,7

5 900

25,6

..

Västra Götalands

65

8 670

7,1

4 320

67,3

37 400

11,7

95

Värmlands

47

10 300

6,6

1 430

60,9

14 800

8,7

..

Örebro

24

6 810

6,1

810

75,4

5 500

9,0

..

Västmanlands

11

..

..

300

90,3

..

..

..

Dalarnas

17

..

..

420

48,8

..

..

..

Gävleborgs

34

5 420

7,4

1 070

49,3

5 800

13,6

79

Västernorrlands

34

6 570

7,4

740

40,7

4 800

11,7

97

Jämtlands

33

9 030

7,7

980

48,0

8 800

10,3

119

Västerbottens

30

7 400

5,9

660

25,7

4 900

8,6

95

Norrbottens

22

6 080

6,8

270

24,7

1 600

9,3

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

16

..

..

300

27,2

..

..

..

Götalands mellanbygder

69

11 700

3,8

1 430

38,8

16 700

7,5

78

Götalands norra slättbygder

52

10 400

5,5

2 840

62,3

29 600

10,1

118

Svealands slättbygder

108

8 900

3,3

3 000

72,6

26 700

4,9

90

Götalands skogsbygder

134

8 610

7,2

4 520

41,6

38 900

10,2

103

Mellersta Sveriges skogsb

66

7 590

6,9

1 990

64,6

15 100

9,5

94

Nedre Norrland

92

7 360

4,4

2 670

43,6

19 700

6,7

90

Övre Norrland

56

6 900

4,5

1 080

26,9

7 400

6,7

82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2012

593

8 920

2,4

17 610

47,1

157 100

3,7

96

2011

622

8 910

2,9

16 390

44,5

146 000

4,7

94


Anm. Torrsubstanshalt 30,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Uppgifterna avser arealer med miljöersättning för ekologisk odling.

3)  Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 1301.