Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2012

JO 16 SM 1302

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

18b. Majs till grönfoder. Hektarskörd, areal och totalskörd 2012. Konventionell odling

18b. Green maize. Yield per hectare, crop area and total production in 2012. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

 

Län

 

 

 

 

Stockholms

4

..

..

40

Uppsala

4

..

..

130

Södermanlands

2

..

..

60

Östergötlands

13

..

..

640

Jönköpings

4

..

..

140

Kronobergs

1

..

..

80

Kalmar

56

30 350

4,4

3 190

Gotlands

26

43 610

4,2

1 890

Blekinge

8

..

..

430

Skåne

41

33 210

5,8

3 760

Hallands

18

..

..

1 810

Västra Götalands

16

..

..

1 280

Värmlands

2

..

..

90

Örebro

2

..

..

160

Västmanlands

-

-

-

-

Dalarnas

-

-

-

-

Gävleborgs

-

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

21

37 040

3,0

1 940

Götalands mellanbygder

106

34 480

3,6

7 190

Götalands norra slättbygder

14

..

..

1 160

Svealands slättbygder

14

..

..

560

Götalands skogsbygder

41

29 440

4,3

2 650

Mellersta Sveriges skogsb

1

..

..

130

Nedre Norrland

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2012

197

32 910

2,4

13 780

2011

219

30 580

3,6

13 330


Anm. Torrsubstanshalt 30,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).