Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2012

JO 16 SM 1302

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

19b. Andra grödor än stråsädesgrödor till grönfoder. Hektarskörd, areal och totalskörd 2012. Konventionell odling

19b. Annual plants harvested green (excluding cereals harvested green). Yield per hectare, crop area and total production in 2012. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

 

Län

 

 

 

 

Stockholms

-

..

..

20

Uppsala

1

..

..

50

Södermanlands

2

..

..

30

Östergötlands

5

..

..

330

Jönköpings

11

..

..

1 690

Kronobergs

12

..

..

730

Kalmar

13

..

..

2 450

Gotlands

1

..

..

80

Blekinge

2

..

..

160

Skåne

9

..

..

940

Hallands

1

..

..

60

Västra Götalands

4

..

..

1 800

Värmlands

1

..

..

10

Örebro

1

..

..

120

Västmanlands

1

..

..

40

Dalarnas

1

..

..

60

Gävleborgs

2

..

..

170

Västernorrlands

-

..

..

50

Jämtlands

-

..

..

100

Västerbottens

2

..

..

80

Norrbottens

2

..

..

20

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

4

..

..

180

Götalands mellanbygder

16

..

..

1 600

Götalands norra slättbygder

3

..

..

420

Svealands slättbygder

3

..

..

120

Götalands skogsbygder

34

12 370

21,3

5 980

Mellersta Sveriges skogsb

5

..

..

240

Nedre Norrland

2

..

..

290

Övre Norrland

4

..

..

140

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2012

71

12 340

12,1

8 990

2011

65

12 970

26,0

8 890


Anm. Torrsubstanshalt 30,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).