Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2012

JO 16 SM 1302

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2b. Vårvete. Skörd 2012. Konventionell odling

2b. Spring wheat. Harvest in 2012. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

19

..

..

810

Uppsala

99

4 030

4,0

7 810

Södermanlands

54

4 390

2,7

3 550

Östergötlands

42

4 850

4,5

2 480

Jönköpings

19

..

..

840

Kronobergs

27

4 470

4,4

1 010

Kalmar

35

4 500

4,9

1 750

Gotlands

56

5 140

1,9

3 260

Blekinge

22

6 790

1,9

1 280

Skåne

124

6 080

1,3

9 080

Hallands

70

4 980

3,0

5 610

Västra Götalands

147

4 530

2,0

13 270

Värmlands

35

4 570

3,8

2 180

Örebro

75

4 430

3,0

6 700

Västmanlands

78

4 230

2,4

5 610

Dalarnas

14

..

..

890

Gävleborgs

19

..

..

1 180

Västernorrlands

3

..

..

140

Jämtlands

-

-

-

-

Västerbottens

1

..

..

50

Norrbottens

2

..

..

60

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

158

6 000

1,3

10 820

Götalands mellanbygder

121

5 480

1,6

7 540

Götalands norra slättbygder

151

4 760

1,8

12 690

Svealands slättbygder

338

4 320

1,6

25 300

Götalands skogsbygder

107

3 970

3,3

6 860

Mellersta Sveriges skogsb.

43

3 730

5,7

3 220

Nedre Norrland

20

3 330

8,8

1 050

Övre Norrland

3

..

..

110

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2012

941

4 750

0,9

67 620

2011

880

4 280

1,6

52 830

2010

861

4 350

0,7

54 740

2009

627

5 050

1,0

38 460

2008

656

4 480

1,0

39 400

2007

532

4 860

1,4

29 990

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20072011

.

4 600

.

43 080


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Areal skördad som grönfoder ingår ej.