Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2012

JO 16 SM 1302

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

20b. Matpotatis. Skörd 2012. Konventionell odling

20b. Table potatoes. Harvest in 2012. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag 1)

Hektar-

skörd red,

kg/ha 2)

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

 

Län

 

 

 

 

Stockholms

2

..

..

100

Uppsala

11

..

..

180

Södermanlands

3

..

..

70

Östergötlands

54

34 700

1,5

1 710

Jönköpings

9

..

..

180

Kronobergs

6

..

..

70

Kalmar

14

..

..

470

Gotlands

26

35 140

2,6

710

Blekinge

5

..

..

70

Skåne

272

32 180

0,9

7 020

Hallands

75

36 150

2,0

1 820

Västra Götalands

76

30 980

1,9

2 470

Värmlands

25

22 480

4,3

370

Örebro

23

25 230

2,5

450

Västmanlands

1

..

..

50

Dalarnas

41

22 720

2,1

880

Gävleborgs

16

..

..

160

Västernorrlands

16

..

..

150

Jämtlands

10

..

..

110

Västerbottens

31

15 300

2,9

340

Norrbottens

28

13 450

1,6

500

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

200

35 260

1,1

5 100

Götalands mellanbygder

168

31 200

1,4

4 640

Götalands norra slättbygder

113

32 750

1,3

3 890

Svealands slättbygder

48

20 760

9,7

1 050

Götalands skogsbygder

52

26 060

2,5

810

Mellersta Sveriges skogsb

39

21 160

2,0

700

Nedre Norrland

63

19 750

3,6

830

Övre Norrland

61

14 090

1,5

850

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2012

744

30 020

0,9

17 880

2011

806

29 790

0,6

19 110

2010

747

28 010

0,7

18 980

2009

836

29 590

0,7

18 780

2008

817

29 140

0,7

18 700

2007

900

26 980

0,7

19 540

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20072011

.

28 700

.

19 020


1)  Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Reducerad för små (<35 mm), rötskadade eller grönfärgade knölar.