Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2012

JO 16 SM 1302

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

23b. Slåttervall. Total inbärgad vallskörd 2012. Konventionell odling

23b. Temporary grasses. Total yield per hectare in 2012. Non-organic farming

 

Område

Total inbärgad vallskörd, kg/ha 1, 2)

Medelfel,
 procent  

Län

 

 

Stockholms

..

..

Uppsala

..

..

Södermanlands

..

..

Östergötlands

6 420

11,0

Jönköpings

5 270

7,7

Kronobergs

4 310

15,1

Kalmar

5 980

7,1

Gotlands

7 660

12,2

Blekinge

..

..

Skåne

6 740

7,0

Hallands

6 940

10,9

Västra Götalands

5 710

7,9

Värmlands

3 610

9,9

Örebro

..

..

Västmanlands

..

..

Dalarnas

..

..

Gävleborgs

..

..

Västernorrlands

..

..

Jämtlands

..

..

Västerbottens

3 770

7,0

Norrbottens

..

..

 

 

 

Produktionsområden

 

 

Götalands södra slättbygder

7 300

8,6

Götalands mellanbygder

6 910

6,8

Götalands norra slättbygder

6 830

7,0

Svealands slättbygder

5 460

7,4

Götalands skogsbygder

5 400

4,7

Mell Sveriges skogsbygder

4 440

7,7

Nedre Norrland

5 030

7,0

Övre Norrland

3 880

5,9

 

 

 

Hela riket

 

 

2012

5 640

2,6

2011

5 340

2,8

2010

5 870

..

2009

5 810

..

2008

5 060

..

2007

5 390

..

 

 

 

Genomsnitt 2007–2011

5 490

.


 

Anm. Vattenhalt 16,5 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Återväxtskörden per hektar har beräknats utslagen på den totala slåttervallsarealen, dvs. hela arealen och ej enbart den där återväxten tillvaratas.