Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2012

JO 16 SM 1302

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

24. Slåttervall och betesvall 2012. Ekologisk odling. Arealfördelning, hektar

24. Temporary grasses and grazings in 2012. Organic farming. Distribution of acreage, hectares

 

Område

Antal undersökta företag 1)

Areal slåt-
ter- och betesvall, hektar

Areal slåtter- vall, hektar

Medel-fel, procent

Areal betes-
vall,
hektar

Medel-fel, procent

Areal ej utnyttjad vall, hektar

Medel-fel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

11

7 550

..

..

..

..

..

..

Uppsala

14

11 320

..

..

..

..

..

..

Södermanlands

15

12 650

..

..

..

..

..

..

Östergötlands

28

23 050

18 180

5,0

3 860

20,8

830

75,7

Jönköpings

16

12 780

..

..

..

..

..

..

Kronobergs

9

5 660

..

..

..

..

..

..

Kalmar

16

9 750

..

..

..

..

..

..

Gotlands

9

7 080

..

..

..

..

..

..

Blekinge

5

1 960

..

..

..

..

..

..

Skåne

33

12 490

8 520

7,4

3 630

17,7

-

-

Hallands

19

5 720

..

..

..

..

..

..

Västra Götalands

93

54 100

40 650

2,9

12 700

9,4

590

48,1

Värmlands

34

21 520

16 360

4,0

4 790

13,2

210

69,5

Örebro

17

9 850

..

..

..

..

..

..

Västmanlands

8

6 180

..

..

..

..

..

..

Dalarnas

21

9 890

7 550

8,0

1 530

39,2

230

99,5

Gävleborgs

21

12 010

9 630

4,9

2 270

21,4

-

-

Västernorrlands

16

9 070

..

..

..

..

..

..

Jämtlands

16

11 390

..

..

..

..

..

..

Västerbottens

17

6 300

..

..

..

..

..

..

Norrbottens

6

2 570

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands s:a slättbygder

24

3 480

2 620

6,1

710

21,6

60

96,8

Götalands mellanbygder

35

18 690

14 700

3,5

3 670

13,8

-

-

Götalands n:a slättbygder

59

38 710

30 030

3,3

8 470

11,7

30

71,6

Svealands slättbygder

73

52 830

41 270

3,2

9 560

12,3

1010

72,9

Götalands skogsbygder

97

63 940

50 710

3,0

12 480

12,4

700

44,5

Mell Sveriges skogsbygd

55

32 560

23 330

4,1

6 820

13,5

1 300

45,4

Nedre Norrland

55

32 100

27 620

2,5

3 530

19,4

140

98,8

Övre Norrland

26

10 560

9 630

3,0

570

37,2

160

97,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2012

424

252 880

199 940

1,3

45 630

5,5

3 450

30,7

2011

430

263 770

208 330

1,3

47 960

5,4

4 930

25,9


 

Anm. Arealerna har beräknats genom att i undersökningen för ekologisk vall skatta andelen slåttervall, betesvall respektive ej utnyttjad vall. Dessa andelar har därefter applicerats på den totala slåtter- och betesvallsarealen med miljöersättning för ekologisk odling.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).