Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2012

JO 16 SM 1302

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

27. Ärter. Ekologisk och konventionell odling. Obärgad areal 2012

Hektar och procent av grödarealen

27. Peas. Organic and non-organic farming. Area not harvested in 2012

Hectares and per cent of the crop area

 

Område

Ekologisk

 

Konventionell

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

 

..

..

..

Uppsala

..

..

..

 

14,3

250

19,0

Södermanlands

..

..

..

 

16,7

130

24,6

Östergötlands

..

..

..

 

3,4

60

55,3

Jönköpings

..

..

..

 

..

..

..

Kronobergs

-

-

-

 

..

..

..

Kalmar

..

..

..

 

0,0

0

0,0

Gotlands

..

..

..

 

0,2

0

27,6

Blekinge

-

-

-

 

..

..

..

Skåne

..

..

..

 

..

..

..

Hallands

..

..

..

 

..

..

..

Västra Götalands

..

..

..

 

8,4

130

38,0

Värmlands

..

..

..

 

..

..

..

Örebro

..

..

..

 

11,4

100

30,2

Västmanlands

20,7

50

20,7

 

22,4

230

21,0

Dalarnas

..

..

..

 

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

 

..

..

..

Västernorrlands

-

-

-

 

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

 

..

..

..

Västerbottens

-

-

-

 

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

..

..

..

 

..

..

..

Götalands mellanbygder

..

..

..

 

0,1

0

27,0

Götalands norra slättbygder

8,0

50

24,3

 

4,3

130

34,5

Svealands slättbygder

19,0

160

8,8

 

17,0

850

10,7

Götalands skogsbygder

..

..

..

 

..

..

..

Mell Sveriges skogsbygder

36,7

140

13,5

 

..

..

..

Nedre Norrland

..

..

..

 

..

..

..

Övre Norrland

-

-

-

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2012

23,0

480

12,0

 

10,0

1 070

10,4

2011

12,9

310

19,9

 

6,7

900

15,5

2010

4,9

..

..

 

2,7

..

..

2009

5,3

..

..

 

2,3

..

..

2008

8,6

..

..

 

5,9

..

..

2007

5,2

..

..

 

3,0

..

..


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).