Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2012

JO 16 SM 1302

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

32. Spannmål. Areal skördad som grönfoder 2012

Hektar och procent av total areal med miljöstöd för ekologisk odling 1)

32. Cereals. Area harvested as green fodder in 2012

Hectares and per cent of the total crop area with subsidies for organic farming

 

Område

Höstvete

Grönfoderareal

 

Vårvete

Grönfoderareal

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Uppsala

0,2

0

19,9

 

0,0

0

0,0

Södermanlands

1,0

10

18,3

 

2,9

20

17,7

Östergötlands

0,0

0

0,0

 

2,3

30

45,8

Jönköpings

..

..

..

 

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

 

..

..

..

Kalmar

..

..

..

 

..

..

..

Gotlands

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Blekinge

..

..

..

 

-

-

-

Skåne

0,0

0

0,0

 

0,4

0

80,3

Hallands

..

..

..

 

1,1

10

10,3

Västra Götalands

0,0

0

0,0

 

1,1

60

15,2

Värmlands

..

..

..

 

1,5

10

19,9

Örebro

..

..

..

 

0,9

10

33,1

Västmanlands

0,0

0

0,0

 

0,0

0

0,0

Dalarnas

3,3

10

78,4

 

6,1

40

23,0

Gävleborgs

..

..

..

 

..

..

..

Västernorrlands

-

-

-

 

..

..

..

Jämtlands

-

-

-

 

..

..

..

Västerbottens

-

-

-

 

..

..

..

Norrbottens

-

-

-

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

..

..

..

 

0,0

0

0,0

Götalands mellanbygder

0,7

10

4,4

 

13,6

120

14,8

Götalands norra slättbygder

0,0

0

0,0

 

0,8

50

11,3

Svealands slättbygder

0,2

10

14,4

 

1,2

60

7,7

Götalands skogsbygder

0,0

0

0,0

 

5,9

100

33,7

Mell Sveriges skogsbygder

0,0

0

0,0

 

5,0

70

26,2

Nedre Norrland

..

..

..

 

..

..

..

Övre Norrland

-

-

-

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2012

0,3

40

33,7

 

3,2

510

9,9

2011

2,2

350

12,5

 

3,0

400

12,0

2010

1,8

260

..

 

4,6

550

..

2009

1,2

170

..

 

1,5

140

..

2008

0,6

70

..

 

2,5

250

..

2007

0,3

40

..

 

2,6

200

..


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1)   Vid framtagning av föreliggande skördestatistik gällande tröskad skörd har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.

 

 

 

 

 

 

 

32 forts. Spannmål. Areal skördad som grönfoder 2012

Hektar och procent av total areal med miljöstöd för ekologisk odling 1)

32 cont. Cereals. Area harvested as green fodder in 2012

Hectares and per cent of the total crop area with subsidies for organic farming

 

Område

Råg

Grönfoderareal

 

Höstkorn

Grönfoderareal

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

 

-

-

-

Uppsala

..

..

..

 

-

-

-

Södermanlands

..

..

..

 

-

-

-

Östergötlands

..

..

..

 

-

-

-

Jönköpings

..

..

..

 

-

-

-

Kronobergs

..

..

..

 

-

-

-

Kalmar

..

..

..

 

..

..

..

Gotlands

..

..

..

 

..

..

..

Blekinge

..

..

..

 

-

-

-

Skåne

..

..

..

 

..

..

..

Hallands

..

..

..

 

-

-

-

Västra Götalands

..

..

..

 

-

-

-

Värmlands

..

..

..

 

-

-

-

Örebro

..

..

..

 

-

-

-

Västmanlands

..

..

..

 

-

-

-

Dalarnas

..

..

..

 

-

-

-

Gävleborgs

..

..

..

 

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

 

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

 

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

 

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

..

..

..

 

-

-

-

Götalands mellanbygder

4,0

10

8,4

 

..

..

..

Götalands norra slättbygder

..

..

..

 

-

-

-

Svealands slättbygder

0,0

0

0,0

 

-

-

-

Götalands skogsbygder

..

..

..

 

-

-

-

Mell Sveriges skogsbygder

..

..

..

 

-

-

-

Nedre Norrland

..

..

..

 

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2012

0,9

10

5,7

 

..

..

..

2011

1,7

40

11,7

 

..

..

..

2010

4,7

100

..

 

..

..

..

2009

1,4

50

..

 

11,6

20

..

2008

0,4

10

..

 

..

..

..

2007

3,0

60

..

 

..

..

..


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1)     Vid framtagning av föreliggande skördestatistik gällande tröskad skörd har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.

 

 

 

 

 

 

 

32 forts. Spannmål. Areal skördad som grönfoder 2012

Hektar och procent av total areal med miljöstöd för ekologisk odling 1)

32 cont. Cereals. Area harvested as green fodder in 2012

Hectares and per cent of the total crop area with subsidies for organic farming

 

Område

Vårkorn

Grönfoderareal

 

Havre

Grönfoderareal

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

 

4,3

40

10,5

Uppsala

4,1

60

33,5

 

0,7

10

27,3

Södermanlands

8,7

80

34,2

 

3,8

70

42,3

Östergötlands

2,7

30

35,5

 

9,4

180

31,0

Jönköpings

11,3

100

25,8

 

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

 

..

..

..

Kalmar

8,5

60

45,4

 

..

..

..

Gotlands

12,0

110

34,7

 

35,3

130

20,8

Blekinge

..

..

..

 

..

..

..

Skåne

3,3

50

34,6

 

17,4

180

20,9

Hallands

..

..

..

 

26,7

160

25,8

Västra Götalands

9,4

270

33,9

 

4,3

570

39,4

Värmlands

13,1

170

38,5

 

5,2

210

26,6

Örebro

4,2

30

37,3

 

7,3

110

16,7

Västmanlands

..

..

..

 

0,8

20

42,3

Dalarnas

2,3

20

86,2

 

7,5

70

63,5

Gävleborgs

11,3

170

38,7

 

7,4

70

75,1

Västernorrlands

..

..

..

 

..

..

..

Jämtlands

10,4

110

19,6

 

..

..

..

Västerbottens

12,7

80

20,1

 

..

..

..

Norrbottens

..

..

..

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0,9

0

31,4

 

5,1

40

74,4

Götalands mellanbygder

7,4

150

28,0

 

26,4

250

18,5

Götalands norra slättbygder

7,1

200

35,7

 

1,3

140

33,4

Svealands slättbygder

8,4

360

16,0

 

3,2

350

15,8

Götalands skogsbygder

12,1

350

18,7

 

28,5

1 420

17,8

Mell Sveriges skogsbygder

8,4

180

41,8

 

8,3

300

28,3

Nedre Norrland

9,2

290

22,2

 

20,9

200

34,0

Övre Norrland

10,7

110

15,7

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2012

8,8

1 670

9,3

 

7,7

2 570

10,8

2011

7,5

1 230

13,0

 

10,8

3 110

13,2

2010

9,7

1 760

..

 

14,0

3 830

..

2009

8,9

1 510

..

 

8,4

2 760

..

2008

11,3

1 980

..

 

8,0

2 650

..

2007

9,5

1 500

..

 

5,9

1 710

..


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1)     Vid framtagning av föreliggande skördestatistik gällande tröskad skörd har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.

 

 

 

 

 

 

 

32 forts. Spannmål. Areal skördad som grönfoder 2012

Hektar och procent av total areal med miljöstöd för ekologisk odling 1)

32 cont. Cereals. Area harvested as green fodder in 2012

Hectares and per cent of the total crop area with subsidies for organic farming

 

Område

Rågvete

Grönfoderareal

 

Blandsäd

Grönfoderareal

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

 

..

..

..

Uppsala

..

..

..

 

31,2

390

10,3

Södermanlands

..

..

..

 

..

..

..

Östergötlands

3,5

20

26,5

 

38,2

490

8,1

Jönköpings

..

..

..

 

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

 

..

..

..

Kalmar

..

..

..

 

..

..

..

Gotlands

..

..

..

 

..

..

..

Blekinge

..

..

..

 

..

..

..

Skåne

..

..

..

 

..

..

..

Hallands

..

..

..

 

..

..

..

Västra Götalands

5,2

40

83,8

 

51,5

3 220

7,7

Värmlands

..

..

..

 

..

..

..

Örebro

..

..

..

 

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

 

..

..

..

Dalarnas

..

..

..

 

..

..

..

Gävleborgs

-

-

-

 

..

..

..

Västernorrlands

-

-

-

 

..

..

..

Jämtlands

-

-

-

 

..

..

..

Västerbottens

-

-

-

 

..

..

..

Norrbottens

-

-

-

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

..

..

..

 

..

..

..

Götalands mellanbygder

3,7

20

7,2

 

56,9

860

4,5

Götalands norra slättbygder

4,8

50

83,8

 

46,5

2 280

7,7

Svealands slättbygder

7,0

50

39,1

 

50,6

2 020

3,1

Götalands skogsbygder

0,0

0

0,0

 

62,2

2 420

7,2

Mell Sveriges skogsbygder

..

..

..

 

55,4

1 270

5,8

Nedre Norrland

-

-

-

 

..

..

..

Övre Norrland

-

-

-

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2012

4,5

130

30,3

 

59,9

11 920

2,4

2011

1,9

50

37,2

 

49,7

10 590

2,9

2010

5,2

170

..

 

54,0

12 110

..

2009

5,3

280

..

 

58,8

12 610

..

2008

3,6

150

..

 

61,7

10 780

..

2007

2,6

110

..

 

55,3

10 590

..


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1)     Vid framtagning av föreliggande skördestatistik gällande tröskad skörd har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.

 

 

 

 

 

 

 

32 forts. Spannmål. Areal skördad som grönfoder 2012

Hektar och procent av total areal med miljöstöd för ekologisk odling 1)

32 cont. Cereals. Area harvested as green fodder in 2012

Hectares and per cent of the total crop area with subsidies for organic farming

 

Område

Majs

Grönfoderareal

 

Spannmål totalt 2)

Grönfoderareal

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

-

-

-

 

6,8

210

6,4

Uppsala

-

-

-

 

6,1

510

14,0

Södermanlands

-

-

-

 

12,6

700

10,3

Östergötlands

..

..

..

 

7,7

790

9,1

Jönköpings

-

-

-

 

33,2

1 020

11,4

Kronobergs

-

-

-

 

41,7

430

9,5

Kalmar

..

..

..

 

25,4

620

7,3

Gotlands

..

..

..

 

24,9

760

7,6

Blekinge

-

-

-

 

..

..

..

Skåne

..

..

..

 

17,9

1 020

8,4

Hallands

-

-

-

 

21,8

490

12,8

Västra Götalands

-

-

-

 

13,6

4 160

10,0

Värmlands

-

-

-

 

18,8

1 430

9,0

Örebro

-

-

-

 

17,8

740

7,4

Västmanlands

-

-

-

 

4,5

280

13,0

Dalarnas

-

-

-

 

10,7

360

17,6

Gävleborgs

-

-

-

 

29,5

1 050

12,3

Västernorrlands

-

-

-

 

48,0

730

10,0

Jämtlands

-

-

-

 

47,5

930

6,3

Västerbottens

-

-

-

 

49,7

650

6,7

Norrbottens

-

-

-

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

..

..

..

 

9,2

310

15,8

Götalands mellanbygder

..

..

..

 

23,3

1 700

5,2

Götalands norra slättbygder

..

..

..

 

9,1

2 760

10,1

Svealands slättbygder

-

-

-

 

9,2

2 850

4,4

Götalands skogsbygder

..

..

..

 

28,9

4 300

8,0

Mell Sveriges skogsbygder

-

-

-

 

17,5

1 840

8,7

Nedre Norrland

-

-

-

 

40,6

2 600

5,9

Övre Norrland

-

-

-

 

49,6

1 060

5,4

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2012

..

..

..

 

16,2

17 190

3,0

2011

94,3

410

2,8

 

16,1

16 190

3,4

2010

100,0

410

..

 

19,2

19 210

..

2009

94,6

560

..

 

17,4

18 110

..

2008

90,5

460

..

 

16,6

16 530

..

2007

97,6

400

..

 

16,0

14 630

..


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1)     Vid framtagning av föreliggande skördestatistik gällande tröskad skörd har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.

2)     Från år 2007 inklusive majs.