Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2012

JO 16 SM 1302

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

35. Spannmål, trindsäd och oljeväxter 2012. Ekologisk odling. Undersökningens omfattning

Antal uttagna och undersökta företag samt bortfall

35. Cereals, dried pulses and oilseed crops in 2012. Organic farming. The extent of the survey

Number of farms in the sample, number surveyed and non response

 

Område

Antal uttagna företag

Antal undersökta företag 1)

Bortfall av företag

Vägran

Annan orsak

Län

 

 

 

 

Stockholms

64

62

0

2

Uppsala

164

150

8

6

Södermanlands

99

96

1

2

Östergötlands

202

185

10

7

Jönköpings

62

53

6

3

Kronobergs

37

36

0

1

Kalmar

62

61

1

0

Gotlands

77

75

0

2

Blekinge

22

20

2

0

Skåne

131

117

10

4

Hallands

52

48

3

1

Västra Götalands

214

199

5

10

Värmlands

129

123

2

4

Örebro

82

77

3

2

Västmanlands

124

117

5

2

Dalarnas

87

83

1

3

Gävleborgs

65

63

1

1

Västernorrlands

49

45

1

3

Jämtlands

61

59

0

2

Västerbottens

52

49

1

2

Norrbottens

39

35

0

4

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

68

60

6

2

Götalands mellanbygder

187

179

5

3

Götalands norra slättbygder

297

278

9

10

Svealands slättbygder

583

552

15

16

Götalands skogsbygder

274

246

17

11

Mellersta Sveriges skogsbygder

207

194

6

7

Nedre Norrland

162

155

1

6

Övre Norrland

96

89

1

6

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2012

1 874

1 753

60

61

2011

1 877

1 788

57

32

2010

1 882

1 777

46

59

2009

1 877

1 798

51

28

2008

1 878

1 799

40

39

2007

1 869

1 806

36

27


1)  I antalet undersökta företag ingår antal svarande samt övertäckning.