Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2012

JO 16 SM 1302

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

36. Matpotatis 2012. Ekologisk odling. Undersökningens omfattning

Antal uttagna och undersökta företag samt bortfall

36. Table potatoes in 2012. Organic farming. The extent of the survey

Number of farms in the sample, number surveyed and non response

 

Område

Antal uttagna företag

Antal undersökta företag 1)

Bortfall

Län

 

 

 

Stockholms

6

6

0

Uppsala

5

5

0

Södermanlands

2

2

0

Östergötlands

7

5

2

Jönköpings

3

2

1

Kronobergs

4

4

0

Kalmar

7

6

1

Gotlands

13

12

1

Blekinge

2

2

0

Skåne

24

23

1

Hallands

6

6

0

Västra Götalands

23

17

6

Värmlands

4

4

0

Örebro

4

4

0

Västmanlands

0

0

0

Dalarnas

24

24

0

Gävleborgs

18

18

0

Västernorrlands

7

7

0

Jämtlands

10

8

2

Västerbottens

7

4

3

Norrbottens

9

9

0

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

Götalands södra slättbygder

11

11

0

Götalands mellanbygder

33

30

3

Götalands norra slättbygder

15

12

3

Svealands slättbygder

16

16

0

Götalands skogsbygder

28

23

5

Mellersta Sveriges skogsbygder

25

24

1

Nedre Norrland

40

38

2

Övre Norrland

17

14

3

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

2012

185

168

17

2011

192

182

10

2010

190

181

9

2009

190

176

14

2008

186

170

16

2007

186

176

10


1)  I antalet undersökta företag ingår antal svarande samt övertäckning.