Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2012

JO 16 SM 1302

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

37. Slåttervall och betesvall 2012. Ekologisk odling. Undersökningens omfattning

Antal uttagna och undersökta företag samt bortfall

37. Temporary grasses and grazings in 2012. Organic farming. The extent of the survey

Number of farms in the sample, number surveyed and non response

 

Område

Antal uttagna företag

Antal undersökta företag 1)

Bortfall

Län

 

 

 

Stockholms

15

12

3

Uppsala

21

14

7

Södermanlands

20

16

4

Östergötlands

37

30

7

Jönköpings

18

17

1

Kronobergs

10

10

0

Kalmar

16

16

0

Gotlands

9

9

0

Blekinge

5

5

0

Skåne

40

33

7

Hallands

24

20

4

Västra Götalands

110

98

12

Värmlands

36

35

1

Örebro

21

17

4

Västmanlands

8

8

0

Dalarnas

24

22

2

Gävleborgs

23

22

1

Västernorrlands

19

17

2

Jämtlands

16

16

0

Västerbottens

22

19

3

Norrbottens

6

6

0

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

Götalands södra slättbygder

30

24

6

Götalands mellanbygder

38

35

3

Götalands norra slättbygder

75

62

13

Svealands slättbygder

90

75

15

Götalands skogsbygder

112

104

8

Mellersta Sveriges skogsbygder

62

56

6

Nedre Norrland

62

58

4

Övre Norrland

31

28

3

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

2012

500

442

58

2011

500

441

56

2010

499

444

55

2009

500

461

39

2008

526

483

43

2007

527

441

86


1)  I antalet undersökta företag ingår antal svarande samt övertäckning.