Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2012

JO 16 SM 1302

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4b. Höstkorn. Skörd 2012. Konventionell odling

4b. Winter barley. Harvest in 2012. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

1

..

..

50

Uppsala

-

..

..

40

Södermanlands

2

..

..

50

Östergötlands

17

..

..

810

Jönköpings

-

..

..

0

Kronobergs

-

..

..

10

Kalmar

44

7 040

2,9

1 870

Gotlands

57

6 570

3,0

1 950

Blekinge

9

..

..

230

Skåne

55

6 890

2,4

3 460

Hallands

4

..

..

160

Västra Götalands

12

..

..

310

Värmlands

-

..

..

30

Örebro

2

..

..

100

Västmanlands

-

..

..

0

Dalarnas

-

-

-

-

Gävleborgs

-

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

39

6 850

3,3

2 200

Götalands mellanbygder

122

6 740

1,8

5 160

Götalands norra slättbygder

27

6 030

3,7

1 040

Svealands slättbygder

5

..

..

260

Götalands skogsbygder

10

..

..

380

Mellersta Sveriges skogsb.

-

..

..

20

Nedre Norrland

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2012

203

6 600

1,4

9 060

2011

280

4 610

1,7

14 050

2010

315

4 650

1,7

17 550

2009

363

5 590

1,6

17 960

2008

229

5 650

1,6

10 270

2007

184

5 320

2,0

8 220

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20072011

.

5 160

.

13 610


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Areal skördad som grönfoder ingår ej.