Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2012

JO 16 SM 1302

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5a. Vårkorn. Skörd 2012. Ekologisk odling

5a. Spring barley. Harvest in 2012. Organic farming

 

Område

Antal undersökta

företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Andel av  total grödareal 3)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

18

..

..

340

3,6

..

..

..

Uppsala

53

2 080

4,1

1 300

4,1

2 800

4,1

52

Södermanlands

28

1 830

5,8

830

6,0

1 500

6,1

46

Östergötlands

57

3 240

5,0

1 220

7,1

3 900

5,0

63

Jönköpings

29

2 260

4,7

770

14,3

1 700

4,7

72

Kronobergs

14

..

..

170

8,1

..

..

..

Kalmar

27

2 550

4,3

640

6,4

1 600

5,9

54

Gotlands

38

2 670

5,2

780

5,7

2 100

6,4

53

Blekinge

11

..

..

130

3,6

..

..

..

Skåne

48

3 550

1,8

1 360

1,6

4 800

2,2

56

Hallands

18

..

..

340

1,4

..

..

..

Västra Götalands

42

2 220

7,6

2 570

4,2

5 700

7,9

49

Värmlands

36

1 960

4,7

1 130

9,6

2 200

7,2

49

Örebro

22

2 440

3,3

640

3,8

1 600

3,1

62

Västmanlands

15

..

..

300

1,5

..

..

..

Dalarnas

44

1 910

3,6

900

11,1

1 700

4,2

68

Gävleborgs

32

1 820

10,6

1 300

14,0

2 400

11,4

75

Västernorrlands

19

..

..

670

20,3

..

..

..

Jämtlands

26

1 640

6,9

960

46,5

1 600

7,3

95

Västerbottens

26

1 680

7,9

520

7,4

900

8,4

84

Norrbottens

13

..

..

370

11,6

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

26

3 460

2,9

560

0,7

1 900

2,9

54

Götalands mellanbygder

82

3 050

2,4

1 850

4,0

5 700

3,0

57

Götalands norra slättbygder

70

2 790

5,2

2 650

4,2

7 400

5,6

56

Svealands slättbygder

156

2 050

2,3

3 910

4,0

8 100

2,6

52

Götalands skogsbygder

97

2 260

4,5

2 570

7,6

5 800

4,7

62

Mellersta Sveriges skogsb

71

2 000

3,2

1 980

10,9

4 000

4,8

69

Nedre Norrland

74

1 600

5,9

2 810

19,7

4 500

6,2

72

Övre Norrland

40

1 590

5,7

910

8,8

1 400

6,1

86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2012

616

2 220

1,6

17 220

4,8

38 400

1,7

48

2011

591

2 350

1,3

15 210

4,9

35 700

1,7

53

2010

594

2 210

1,3

16 310

5,6

36 000

1,6

55

2009

568

2 690

1,2

15 420

4,5

41 500

1,6

57

2008

593

2 660

1,8

15 510

4,0

41 300

2,7

63

2007

553

2 610

2,1

14 320

4,6

37 400

2,8

58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20072011

.

2 500

.

15 350

.

38 400

.

.


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Uppgifterna avser arealer med miljöersättning för ekologisk odling. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 32.

3)  Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 1301. Areal skördad som grönfoder ingår ej.