Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2013

JO 16 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Tabeller

Teckenförklaring

1. Höstvete. Hektarskörd, areal och totalskörd 2013

2. Vårvete. Hektarskörd, areal och totalskörd 2013

3. Höstråg. Hektarskörd, areal och totalskörd 2013

4. Höstkorn. Hektarskörd, areal och totalskörd 2013

5. Vårkorn. Hektarskörd, areal och totalskörd 2013

6. Havre. Hektarskörd, areal och totalskörd 2013

7. Rågvete. Hektarskörd, areal och totalskörd 2013

8. Blandsäd. Hektarskörd, areal och totalskörd 2013

9. Majs. Hektarskörd, areal och totalskörd 2013

10. Ärter. Hektarskörd, areal och totalskörd 2013

11. Åkerbönor. Hektarskörd, areal och totalskörd 2013

12. Höstraps. Hektarskörd, areal och totalskörd 2013

13. Vårraps. Hektarskörd, areal och totalskörd 2013

14. Höstrybs. Hektarskörd, areal och totalskörd 2013

15. Vårrybs. Hektarskörd, areal och totalskörd 2013

16. Oljelin. Hektarskörd, areal och totalskörd 2013

17. Stråsädesgrödor (exklusive majs) till grönfoder. Hektarskörd, areal och totalskörd 2013

18. Majs till grönfoder. Hektarskörd, areal och totalskörd 2013

19. Andra grödor än stråsädesgrödor till grönfoder. Hektarskörd, areal och totalskörd 2013

20. Matpotatis. Hektarskörd, areal och totalskörd 2013

21. Potatis för stärkelse. Hektarskörd, areal och totalskörd 2013

22. Slåttervall. Första skörd. Hektarskörd, areal och totalskörd 2013

23. Slåttervall. Återväxt. Hektarskörd och totalskörd 2013

24. Slåttervall. Total vallskörd. Hektarskörd och totalskörd 2013

25. Slåttervall och betesvall. Arealfördelning 2013, hektar

26. Slåttervall och betesvall. Arealfördelning 2013, procent

27. Spannmål. Obärgad areal. Procent och hektar av grödarealen 2013

28. Ärter och åkerbönor. Obärgad areal. Procent och hektar av grödarealen 2013

29. Oljeväxter. Obärgad areal. Procent och hektar av grödarealen 2013

30. Potatis. Obärgad areal. Procent och hektar av grödarealen 2013

31. Spannmål. Areal skördad som grönfoder

32. Ärter och åkerbönor. Areal skördad som grönfoder

33. Raps/rybs och oljelin. Areal skördad som grönfoder

34. Spannmål, ärter och trindsäd. Undersökningens omfattning. Antal uttagna och undersökta företag samt bortfall 2013

35. Potatis. Undersökningens omfattning. Antal uttagna och undersökta samt bortfall 2013

36. Slåttervall och betesvall. Undersökningens omfattning. Antal uttagna och undersökta företag samt bortfall 2013

 

Teckenförklaring

Explanation of symbols

Noll

Zero

0
0,0

Mindre än 0,5
Mindre än 0,05

Less than 0.5
Less than 0.05

..

Uppgift inte tillgänglig eller för osäker för att anges

Data not available

.

Uppgift kan inte förekomma

Not applicable

*

Preliminär uppgift

Provisional figure