Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2013

JO 16 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Höstvete. Hektarskörd, areal och totalskörd 2013

1. Winter wheat. Yield per hectare, crop area and total production in 2013

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

62

3 460

3,1

5 760

19 900

4,0

Uppsala

108

3 040

4,1

8 640

26 200

4,1

Södermanlands

115

4 080

2,5

10 060

41 000

2,5

Östergötlands

239

6 140

1,4

32 760

201 200

1,4

Jönköpings

17

..

..

880

..

..

Kronobergs

14

..

..

390

..

..

Kalmar

117

6 900

1,8

10 730

74 000

1,8

Gotlands

97

5 540

2,6

6 330

35 000

2,6

Blekinge

54

6 640

2,3

3 030

20 100

2,3

Skåne

468

7 560

0,7

84 360

638 100

0,7

Hallands

46

6 580

3,3

3 100

20 400

3,3

Västra Götalands

252

5 820

1,9

29 980

174 500

2,0

Värmlands

34

4 570

11,8

1 610

7 400

11,8

Örebro

68

5 350

4,4

5 330

28 500

4,4

Västmanlands

57

3 750

3,4

4 430

16 600

3,4

Dalarnas

18

..

..

1 020

..

..

Gävleborgs

9

..

..

410

..

..

Västernorrlands

2

..

..

70

..

..

Jämtlands

1

..

..

0

..

..

Västerbottens

1

..

..

10

..

..

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

376

7 740

0,8

67 710

523 900

0,8

Götalands mellanbygder

342

6 770

1,1

34 690

234 800

1,1

Götalands norra slättbygder

438

6 060

1,1

58 050

351 600

1,2

Svealands slättbygder

424

3 860

2,2

34 720

133 900

2,3

Götalands skogsbygder

129

5 770

2,5

9 660

55 800

2,6

Mellersta Sveriges skogsbygder

64

4 110

8,4

3 750

15 400

8,4

Nedre Norrland

5

..

..

280

..

..

Övre Norrland

1

..

..

10

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2013

1 779

6 310

0,6

208 890

1 319 000

0,7

2012

1 994

6 820

0,5

283 440

1 933 800

0,5

2011

2 320

5 630

0,6

349 500

1 965 800

0,6

2010

2 222

5 660

0,5

330 760

1 873 100

0,5

2009

2 237

6 310

0,5

326 330

2 060 100

0,5

2008

2 244

6 440

0,5

311 470

2 004 600

0,5

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20082012

.

6 170

.

320 300

1 967 500

.


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 31.