Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2013

JO 16 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10. Ärter. Hektarskörd, areal och totalskörd 2013

10. Peas. Yield per hectare, crop area and total production in 2013

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

19

..

..

790

..

..

Uppsala

61

2 800

3,1

2 400

6 700

3,1

Södermanlands

31

3 010

5,1

690

2 100

5,1

Östergötlands

60

3 880

3,1

2 180

8 500

3,1

Jönköpings

1

..

..

10

..

..

Kronobergs

-

..

..

0

..

..

Kalmar

26

3 580

3,8

700

2 500

3,8

Gotlands

40

3 850

3,9

1 280

4 900

3,9

Blekinge

2

..

..

20

..

..

Skåne

12

..

..

380

..

..

Hallands

9

..

..

160

..

..

Västra Götalands

44

3 350

5,6

1 390

4 700

5,9

Värmlands

5

..

..

210

..

..

Örebro

27

3 530

3,5

700

2 500

5,2

Västmanlands

31

3 190

4,3

990

3 200

4,3

Dalarnas

7

..

..

220

..

..

Gävleborgs

4

..

..

70

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

..

..

0

..

..

Västerbottens

-

..

..

0

..

..

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

13

..

..

340

..

..

Götalands mellanbygder

68

3 780

2,6

2 100

7 900

2,6

Götalands norra slättbygder

85

3 730

3,3

3 130

11 700

3,4

Svealands slättbygder

169

2 960

1,9

5 640

16 700

2,0

Götalands skogsbygder

21

3 170

7,4

360

1 100

7,4

Mellersta Sveriges skogsbygder

22

2 890

5,2

620

1 800

5,3

Nedre Norrland

1

..

..

20

..

..

Övre Norrland

-

..

..

0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2013

379

3 340

1,4

12 210

40 800

1,5

2012

399

2 730

2,9

12 850

35 100

2,9

2011

469

2 690

1,8

15 890

42 800

1,9

2010

612

2 390

1,6

22 600

54 000

1,6

2009

500

3 000

1,5

16 300

48 900

1,6

2008

363

2 720

2,1

10 710

29 100

2,4

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20082012

.

2 710

.

15 670

42 000

.


Anm. Vattenhalt 15,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 32.