Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2013

JO 16 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

11. Åkerbönor. Hektarskörd, areal och totalskörd 2013

11. Field beans. Yield per hectare, crop area and total production in 2013

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

2

..

..

100

..

..

Uppsala

8

..

..

420

..

..

Södermanlands

17

..

..

940

..

..

Östergötlands

73

3 500

3,0

3 880

13 600

3,2

Jönköpings

-

..

..

60

..

..

Kronobergs

-

..

..

10

..

..

Kalmar

5

..

..

210

..

..

Gotlands

4

..

..

230

..

..

Blekinge

3

..

..

40

..

..

Skåne

22

3 600

5,6

1 320

4 800

5,6

Hallands

17

..

..

700

..

..

Västra Götalands

128

3 560

1,6

7 850

27 900

1,6

Värmlands

9

..

..

400

..

..

Örebro

17

..

..

450

..

..

Västmanlands

10

..

..

750

..

..

Dalarnas

1

..

..

40

..

..

Gävleborgs

-

..

..

50

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

..

..

0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

28

3 930

3,1

1 480

5 800

3,0

Götalands mellanbygder

14

..

..

690

..

..

Götalands norra slättbygder

171

3 580

1,5

10 560

37 800

1,5

Svealands slättbygder

56

3 160

4,7

2 880

9 100

4,7

Götalands skogsbygder

33

3 150

5,0

1 300

4 100

5,1

Mellersta Sveriges skogsbygder

14

..

..

530

..

..

Nedre Norrland

-

-

-

-

-

-

Övre Norrland

-

..

..

0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2013

316

3 510

1,3

17 460

61 300

1,3

2012

304

3 240

3,2

17 930

58 200

3,2

2011

278

3 330

1,8

15 920

53 000

1,9

2010

233

2 380

2,8

13 050

31 100

2,9

2009

137

3 280

2,3

7 970

26 100

2,4

2008

124

2 190

5,2

6 280

13 700

5,2

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20082012

.

2 880

.

12 230

36 400

.


Anm. Vattenhalt 15,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 32.