Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2013

JO 16 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

12. Höstraps. Hektarskörd, areal och totalskörd 2013

12. Winter rape. Yield per hectare, crop area and total production in 2013

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

 

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

18

..

..

750

..

..

Uppsala

14

..

..

720

..

..

Södermanlands

30

2 240

7,4

970

2 200

7,5

Östergötlands

103

2 650

2,9

5 800

15 400

2,9

Jönköpings

6

..

..

210

..

..

Kronobergs

5

..

..

110

..

..

Kalmar

80

3 730

2,1

4 050

15 100

2,1

Gotlands

100

2 890

2,5

4 560

13 200

2,7

Blekinge

37

3 360

4,0

1 050

3 500

4,0

Skåne

431

3 480

0,9

45 780

159 400

0,9

Hallands

40

2 590

4,0

1 870

4 800

4,0

Västra Götalands

107

2 330

3,0

5 160

12 000

3,0

Värmlands

-

..

..

30

..

..

Örebro

11

..

..

260

..

..

Västmanlands

3

..

..

140

..

..

Dalarnas

3

..

..

40

..

..

Gävleborgs

1

..

..

40

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

..

..

0

..

..

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

334

3 480

1,0

34 690

120 700

1,0

Götalands mellanbygder

314

3 390

1,3

20 670

70 000

1,3

Götalands norra slättbygder

195

2 510

2,2

10 110

25 400

2,2

Svealands slättbygder

76

1 910

4,6

2 880

5 500

4,6

Götalands skogsbygder

63

2 860

4,2

2 820

8 100

4,2

Mellersta Sveriges skogsbygder

7

..

..

390

..

..

Nedre Norrland

-

-

-

-

-

-

Övre Norrland

-

..

..

0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2013

989

3 230

0,8

71 560

231 400

0,8

2012

1 023

3 700

0,7

61 780

228 800

0,7

2011

950

3 070

0,8

56 590

173 500

0,8

2010

1 109

3 090

0,6

71 820

222 100

0,6

2009

1 026

3 540

0,7

67 800

240 300

0,7

2008

1 142

3 340

0,7

61 850

206 300

0,7

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20082012

.

3 350

.

63 970

214 200

.


Anm. Vattenhalt 9,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 33.