Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2013

JO 16 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

14. Höstrybs. Hektarskörd, areal och totalskörd 2013

14. Winter turnip rape. Yield per hectare, crop area and total production in 2013

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

 

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

2

..

..

50

..

..

Uppsala

3

..

..

30

..

..

Södermanlands

1

..

..

30

..

..

Östergötlands

-

..

..

30

..

..

Jönköpings

-

-

-

-

-

-

Kronobergs

-

-

-

-

-

-

Kalmar

-

-

-

-

-

-

Gotlands

-

..

..

0

..

..

Blekinge

-

-

-

-

-

-

Skåne

2

..

..

100

..

..

Hallands

-

-

-

-

-

-

Västra Götalands

-

..

..

0

..

..

Värmlands

-

-

-

-

-

-

Örebro

-

-

-

-

-

-

Västmanlands

2

..

..

70

..

..

Dalarnas

-

-

-

-

-

-

Gävleborgs

1

..

..

0

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

1

..

..

10

..

..

Götalands mellanbygder

1

..

..

80

..

..

Götalands norra slättbygder

-

..

..

30

..

..

Svealands slättbygder

8

..

..

180

..

..

Götalands skogsbygder

-

..

..

10

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

1

..

..

0

..

..

Nedre Norrland

-

-

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2013

11

..

..

320

..

..

2012

27

1 650

9,0

810

1 300

8,9

2011

17

..

..

400

..

..

2010

20

1 840

7,1

490

900

7,1

2009

14

..

..

280

..

..

2008

38

1 720

6,8

830

1 400

6,8

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20082012

.

..

.

560

..

.


Anm. Vattenhalt 9,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 33.