Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2013

JO 16 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

16. Oljelin. Hektarskörd, areal och totalskörd 2013

16. Oil flax. Yield per hectare, crop area and total production in 2013

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

3

..

..

80

..

..

Uppsala

5

..

..

190

..

..

Södermanlands

14

..

..

510

..

..

Östergötlands

62

2 040

1,7

3 050

6 200

1,7

Jönköpings

-

..

..

0

..

..

Kronobergs

-

-

-

-

-

-

Kalmar

2

..

..

70

..

..

Gotlands

-

..

..

0

..

..

Blekinge

-

-

-

-

-

-

Skåne

3

..

..

190

..

..

Hallands

-

-

-

-

-

-

Västra Götalands

13

..

..

480

..

..

Värmlands

-

-

-

-

-

-

Örebro

7

..

..

170

..

..

Västmanlands

3

..

..

110

..

..

Dalarnas

-

-

-

-

-

-

Gävleborgs

1

..

..

0

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

1

..

..

160

..

..

Götalands mellanbygder

3

..

..

90

..

..

Götalands norra slättbygder

70

2 020

1,7

3 360

6 800

1,7

Svealands slättbygder

32

1 910

2,2

1 060

2 000

2,2

Götalands skogsbygder

2

..

..

20

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

5

..

..

150

..

..

Nedre Norrland

-

..

..

0

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2013

113

1 990

1,4

4 840

9 600

1,4

2012

161

1 410

3,1

8 800

12 400

3,0

2011

292

1 570

1,4

14 620

23 000

1,6

2010

383

1 250

1,5

18 960

23 600

1,7

2009

215

1 900

1,2

9 910

18 900

1,3

2008

82

1 520

2,9

3 530

5 400

2,9

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20082012

.

1 530

.

11 160

16 700

.


Anm. Vattenhalt 9,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 33.