Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2013

JO 16 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

17. Stråsädesgrödor (exklusive majs) till grönfoder. Hektarskörd, areal och totalskörd 2013

17. Cereals harvested green (excluding green maize). Yield per hectare, crop area and total production in 2013

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

 

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

14

..

..

1 430

..

..

Uppsala

16

..

..

890

..

..

Södermanlands

14

..

..

1 160

..

..

Östergötlands

16

..

..

1 070

..

..

Jönköpings

35

9 900

13,6

1 830

18 100

24,2

Kronobergs

22

7 290

7,2

1 090

7 900

19,9

Kalmar

38

15 380

6,3

1 980

30 400

18,9

Gotlands

18

..

..

970

..

..

Blekinge

7

..

..

310

..

..

Skåne

39

20 070

7,9

2 960

59 500

22,7

Hallands

20

12 240

7,4

1 600

19 600

31,5

Västra Götalands

90

13 240

7,9

8 100

107 300

12,6

Värmlands

43

7 950

12,7

2 460

19 600

17,7

Örebro

12

..

..

1 480

..

..

Västmanlands

2

..

..

150

..

..

Dalarnas

16

..

..

1 250

..

..

Gävleborgs

39

10 290

10,2

1 860

19 200

23,0

Västernorrlands

43

9 100

6,5

1 360

12 300

13,3

Jämtlands

59

10 700

4,2

1 390

14 800

7,6

Västerbottens

65

10 690

5,7

2 310

24 800

11,8

Norrbottens

31

8 730

8,2

1 180

10 300

16,2

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

20

15 600

6,4

1 830

28 600

28,8

Götalands mellanbygder

60

18 000

10,3

3 260

58 600

20,5

Götalands norra slättbygder

63

15 580

6,3

5 460

85 200

14,5

Svealands slättbygder

70

9 970

11,1

5 380

53 600

17,8

Götalands skogsbygder

132

10 040

8,2

8 520

85 600

11,9

Mellersta Sveriges skogsbygder

52

6 860

11,6

3 820

26 200

17,0

Nedre Norrland

132

9 960

5,3

4 660

46 400

12,1

Övre Norrland

110

9 990

4,3

3 800

38 000

9,2

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2013

639

11 920

3,5

36 660

437 100

5,9

2012

626

9 730

3,2

37 360

363 700

5,3

2011

644

9 120

4,0

36 870

336 200

6,3

 

 

 

 

 

 

 


Anm. Torrsubstanshalt 30,0 %.

1)Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).