Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2013

JO 16 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

18. Majs till grönfoder. Hektarskörd, areal och totalskörd 2013

18. Green maize. Yield per hectare, crop area and total production in 2013

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

 

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

3

..

..

40

..

..

Uppsala

1

..

..

90

..

..

Södermanlands

1

..

..

60

..

..

Östergötlands

10

..

..

710

..

..

Jönköpings

6

..

..

140

..

..

Kronobergs

3

..

..

40

..

..

Kalmar

62

35 540

3,2

3 220

114 400

3,6

Gotlands

41

36 370

7,7

2 160

78 500

7,7

Blekinge

10

..

..

480

..

..

Skåne

68

38 820

4,1

4 670

181 200

5,5

Hallands

13

..

..

1 840

..

..

Västra Götalands

19

..

..

950

..

..

Värmlands

2

..

..

70

..

..

Örebro

1

..

..

30

..

..

Västmanlands

-

-

-

-

-

-

Dalarnas

-

-

-

-

-

-

Gävleborgs

1

..

..

0

..

..

Västernorrlands

1

..

..

0

..

..

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

38

43 100

4,5

2 470

106 400

8,1

Götalands mellanbygder

131

36 860

2,9

8 000

294 900

3,1

Götalands norra slättbygder

16

..

..

1 050

..

..

Svealands slättbygder

8

..

..

370

..

..

Götalands skogsbygder

46

35 900

4,3

2 400

86 200

4,3

Mellersta Sveriges skogsbygder

1

..

..

100

..

..

Nedre Norrland

2

..

..

0

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2013

242

37 290

2,0

14 630

545 400

2,4

2012

206

32 610

2,4

14 120

460 400

3,4

2011

229

30 520

3,5

13 740

419 500

4,1

 

 

 

 

 

 

 


Anm. Torrsubstanshalt 30,0 %.

1)   Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).