Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2013

JO 16 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

19. Andra grödor än stråsädesgrödor till grönfoder. Hektarskörd, areal och totalskörd 2013

19. Annual plants harvested green (excluding cereals harvested green). Yield per hectare, crop area and total production in 2013

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

 

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

1

..

..

40

..

..

Uppsala

1

..

..

80

..

..

Södermanlands

2

..

..

60

..

..

Östergötlands

6

..

..

690

..

..

Jönköpings

12

..

..

2 280

..

..

Kronobergs

18

..

..

1 030

..

..

Kalmar

12

..

..

2 740

..

..

Gotlands

3

..

..

190

..

..

Blekinge

-

..

..

160

..

..

Skåne

11

..

..

900

..

..

Hallands

3

..

..

250

..

..

Västra Götalands

13

..

..

2 800

..

..

Värmlands

2

..

..

80

..

..

Örebro

4

..

..

280

..

..

Västmanlands

3

..

..

200

..

..

Dalarnas

-

..

..

150

..

..

Gävleborgs

2

..

..

290

..

..

Västernorrlands

1

..

..

80

..

..

Jämtlands

4

..

..

130

..

..

Västerbottens

1

..

..

120

..

..

Norrbottens

1

..

..

20

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

6

..

..

240

..

..

Götalands mellanbygder

12

..

..

2 060

..

..

Götalands norra slättbygder

12

..

..

840

..

..

Svealands slättbygder

11

..

..

500

..

..

Götalands skogsbygder

46

15 640

12,8

7 620

119 300

20,5

Mellersta Sveriges skogsbygder

5

..

..

690

..

..

Nedre Norrland

4

..

..

440

..

..

Övre Norrland

4

..

..

180

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2013

100

15 980

8,7

12 560

200 700

17,3

2012

99

11 350

11,0

11 690

132 700

21,5

2011

87

11 980

20,2

11 990

143 600

27,4

 

 

 

 

 

 

 


Anm. Torrsubstanshalt 30,0 %.

1)   Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).