Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2013

JO 16 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Vårvete. Hektarskörd, areal och totalskörd 2013

2. Spring wheat. Yield per hectare, crop area and total production in 2013

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

60

4 180

2,3

3 690

15 400

2,4

Uppsala

170

4 290

1,9

16 440

70 500

1,9

Södermanlands

117

4 480

1,8

8 880

39 800

1,8

Östergötlands

141

5 090

1,8

11 050

56 200

1,9

Jönköpings

19

..

..

1 000

..

..

Kronobergs

29

4 160

3,4

910

3 800

4,6

Kalmar

37

4 320

4,8

1 520

6 600

9,7

Gotlands

64

4 470

2,2

4 290

19 200

2,2

Blekinge

23

6 020

2,0

1 130

6 800

2,0

Skåne

144

5 840

1,9

10 510

61 300

1,9

Hallands

101

5 350

2,3

7 460

39 800

2,3

Västra Götalands

236

4 640

1,8

20 490

95 000

1,8

Värmlands

49

4 090

4,2

3 060

12 500

5,4

Örebro

97

5 350

1,7

9 390

50 200

1,8

Västmanlands

123

4 790

2,0

10 690

51 200

2,0

Dalarnas

35

3 270

5,1

2 390

7 800

5,4

Gävleborgs

26

4 150

3,7

1 270

5 300

4,2

Västernorrlands

5

..

..

150

..

..

Jämtlands

4

..

..

30

..

..

Västerbottens

5

..

..

70

..

..

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

190

5 840

1,7

13 990

81 700

1,7

Götalands mellanbygder

139

4 840

1,9

8 290

40 100

2,0

Götalands norra slättbygder

309

4 930

1,4

26 130

128 800

1,4

Svealands slättbygder

590

4 600

0,9

50 690

232 900

1,0

Götalands skogsbygder

143

4 300

2,3

8 470

36 400

3,1

Mellersta Sveriges skogsbygder

79

3 790

2,7

5 570

21 100

3,1

Nedre Norrland

30

4 290

3,8

1 190

5 100

4,9

Övre Norrland

5

..

..

70

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2013

1 485

4 800

0,6

114 440

549 600

0,7

2012

1 172

4 290

1,0

82 930

355 500

1,0

2011

1 069

3 980

1,4

65 560

260 900

1,5

2010

1 012

4 070

0,8

66 370

269 900

1,0

2009

773

4 570

1,2

47 710

217 800

1,2

2008

828

4 030

1,1

49 070

197 600

1,2

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20082012

.

4 190

.

62 330

260 300

.


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 31.