Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2013

JO 16 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

20. Matpotatis. Hektarskörd, areal och totalskörd 2013

20. Table potatoes. Yield per hectare, crop area and total production in 2013

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd tot,

kg/ha

Hektar-

skörd red,

kg/ha 2)

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

 

Total

skörd,

ton 2)

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

3

..

..

..

100

..

..

Uppsala

14

..

..

..

200

..

..

Södermanlands

4

..

..

..

70

..

..

Östergötlands

63

39 090

35 490

1,5

1 690

60 100

1,5

Jönköpings

12

..

..

..

110

..

..

Kronobergs

5

..

..

..

50

..

..

Kalmar

23

33 950

31 320

3,9

450

14 000

3,9

Gotlands

30

32 140

29 630

1,7

870

25 900

1,7

Blekinge

8

..

..

..

70

..

..

Skåne

248

34 140

31 960

1,1

6 700

214 000

1,1

Hallands

57

38 730

35 940

2,4

1 880

67 700

2,4

Västra Götalands

79

35 340

32 040

1,9

2 420

77 400

1,9

Värmlands

22

32 530

28 950

3,6

380

10 900

3,6

Örebro

24

31 720

28 290

4,1

470

13 200

4,1

Västmanlands

1

..

..

..

50

..

..

Dalarnas

42

34 890

30 520

1,7

950

28 900

1,7

Gävleborgs

29

21 680

18 940

6,3

220

4 100

6,3

Västernorrlands

18

..

..

..

160

..

..

Jämtlands

19

..

..

..

130

..

..

Västerbottens

32

26 220

20 880

3,0

320

6 700

3,0

Norrbottens

32

25 120

19 960

1,0

520

10 500

1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

179

37 550

35 040

1,2

5 020

176 000

1,2

Götalands mellanbygder

166

32 150

30 010

1,3

4 580

137 400

1,3

Götalands norra slättbygder

122

37 470

33 990

1,1

3 730

126 800

1,1

Svealands slättbygder

52

30 360

27 090

2,2

1 060

28 700

2,2

Götalands skogsbygder

55

28 420

25 940

4,4

820

21 200

4,4

Mell. Sveriges skogsbygder

41

29 430

26 120

3,1

790

20 600

3,1

Nedre Norrland

83

29 370

25 580

3,2

950

24 400

3,2

Övre Norrland

67

25 350

20 160

1,3

860

17 400

1,3

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2013

765

33 860

30 980

0,6

17 810

551 700

0,6

2012

810

32 010

29 370

0,9

18 710

549 400

0,9

2011

879

31 810

29 130

0,6

20 050

584 000

0,6

2010

815

29 880

27 360

0,7

19 840

542 900

0,7

2009

910

31 450

28 850

0,7

19 710

568 500

0,7

2008

886

31 200

28 490

0,7

19 590

558 200

0,7

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20082012

.

31 270

28 640

.

19 580

560 600

.


 

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Reducerad för små (<35 mm), rötskadade eller grönfärgade knölar.