Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2013

JO 16 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

22. Slåttervall. Första skörd. Hektarskörd, areal och totalskörd 2013

22. Temporary grasses. First cut. Yield per hectare, crop area and total production in 2013

 

Område

Antal

företag

1)

Inbärgad 1:a skörd, kg/ha 1)

Medel­fel, procent

Areal 1:a skörd, hektar 2)

Medel­fel, procent

Total inbärgad 1:a skörd, ton 1)

Medel­fel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

28

3 230

9,3

25 570

8,6

82 600

12,7

Uppsala

26

2 920

10,9

40 730

5,9

119 000

12,4

Södermanlands

34

3 350

8,1

33 190

7,4

111 200

11,0

Östergötlands

51

2 710

5,5

61 320

4,0

166 300

6,8

Jönköpings

50

3 390

7,0

59 660

1,8

202 500

7,2

Kronobergs

26

2 830

9,8

32 050

3,0

90 600

10,2

Kalmar

38

3 680

7,5

66 110

2,3

243 300

7,8

Gotlands

24

3 360

6,2

33 790

4,2

113 600

7,5

Blekinge

20

3 820

12,4

12 000

6,1

45 800

13,9

Skåne

80

3 400

6,2

84 340

3,9

286 700

7,3

Hallands

35

2 680

7,3

42 540

3,2

113 900

7,9

Västra Götalands

111

2 960

4,4

141 490

2,8

419 500

5,2

Värmlands

42

2 810

10,1

51 410

5,4

144 700

11,4

Örebro

26

2 980

13,5

27 470

6,2

81 900

14,8

Västmanlands

17

..

..

..

..

..

..

Dalarnas

28

2 700

13,7

27 930

5,5

75 400

14,7

Gävleborgs

28

3 640

9,0

36 000

5,7

130 900

10,6

Västernorrlands

28

3 450

5,6

31 430

7,6

108 300

9,5

Jämtlands

16

..

..

..

..

..

..

Västerbottens

45

2 770

8,1

42 080

3,7

116 500

8,9

Norrbottens

10

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands s:a slättbygder

51

3 410

6,6

42 310

4,0

144 300

7,7

Götalands mellanbygder

88

3 760

5,2

106 120

2,4

399 500

5,7

Götalands n:a slättbygder

74

3 020

4,9

94 740

3,2

285 700

5,9

Svealands slättbygder

137

3 060

4,9

154 750

3,5

474 100

6,0

Götalands skogsbygder

204

2 940

3,5

272 770

1,6

802 100

3,9

Mell. Sveriges skogsbygder

74

2 930

6,9

81 720

4,6

239 600

8,3

Nedre Norrland

75

3 330

4,8

95 580

3,8

318 300

6,1

Övre Norrland

60

2 770

6,6

66 150

3,7

183 200

7,6

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2013

763

3 120

1,8

913 720

1,1

2 847 500

2,2

2012

752

3 500

1,9

893 040

1,2

3 125 300

2,2

2011

717

3 060

2,0

917 620

1,1

2 805 700

2,3

2010

751

3 450

1,7

894 470

1,7

3 082 800

2,4

2009

768

3 320

1,9

888 800

1,1

2 946 300

2,2

2008

719

2 670

3,0

870 840

1,5

2 326 100

3,3

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20082012

.

3 200

.

892 960

.

2 857 200

.

 


 

Anm. Torrsubstanshalt 83,5 % (hövikt). Vattenhalt 16,5 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Arealen slåttervall har skattats genom att minska den totala vallarealen med arealen betesvall och ej utnyttjad vall.