Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2013

JO 16 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

23. Slåttervall. Återväxt. Hektarskörd och totalskörd 2013

23. Temporary grasses. Regrowth. Yield per hectare and total production in 2013

 

Område

Inbärgad återväxt, kg/ha 1, 2)

Medelfel,
 procent

Total inbärgad återväxtskörd,   ton 1, 2)

Medelfel,
 procent

Län

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

..

Uppsala

..

..

..

..

Södermanlands

1 620

20,5

53 800

21,8

Östergötlands

2 010

11,1

123 000

11,8

Jönköpings

2 550

14,1

152 400

14,2

Kronobergs

2 490

15,7

79 900

16,0

Kalmar

2 130

14,8

140 600

15,0

Gotlands

1 850

19,7

62 500

20,1

Blekinge

1 770

20,6

21 300

21,5

Skåne

2 690

10,2

227 300

10,9

Hallands

2 980

16,9

126 700

17,2

Västra Götalands

2 310

8,6

326 400

9,0

Värmlands

900

20,8

46 400

21,5

Örebro

..

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

..

Dalarnas

..

..

..

..

Gävleborgs

1 330

22,3

47 800

23,0

Västernorrlands

930

21,2

29 400

22,6

Jämtlands

..

..

..

..

Västerbottens

970

14,6

40 600

15,0

Norrbottens

..

..

..

..

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

3 710

12,4

156 800

13,0

Götalands mellanbygder

2 380

9,2

252 400

9,6

Götalands norra slättbygder

2 520

8,8

239 200

9,4

Svealands slättbygder

1 390

11,3

214 700

11,8

Götalands skogsbygder

2 130

6,5

579 700

6,7

Mell. Sveriges skogsbygder

1 010

17,3

82 500

17,9

Nedre Norrland

1 100

12,7

104 900

13,3

Övre Norrland

980

13,6

65 200

14,1

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2013

1 840

3,8

1 685 000

3,9

2012

1 820

4,3

1 626 200

4,5

2011

1 980

4,1

1 821 200

4,2

2010

2 180

3,7

1 948 800

4,1

2009

2 110

4,1

1 873 700

4,2

2008

2 060

5,4

1 789 600

5,6

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2008–2012

2 030

.

1 811 900

.


 

Anm. Torrsubstanshalt 83,5 % (hövikt). Vattenhalt 16,5 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Återväxtskörden per hektar har beräknats utslagen på den totala slåttervallsarealen, dvs. hela arealen och ej enbart den där återväxten tillvaratas.