Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2013

JO 16 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

24. Slåttervall. Total vallskörd. Hektarskörd och totalskörd 2013

24. Temporary grasses. Total production. Yield per hectare and total production in 2013

 

Område

Total inbärgad vallskörd,
kg/ha 1)

Medelfel,
 procent

Total inbärgad vallskörd,
ton 1)

Medelfel,
 procent  

Län

 

 

 

 

Stockholms

4 110

13,9

105 100

16,3

Uppsala

4 390

10,8

178 600

12,3

Södermanlands

4 970

7,0

165 100

10,2

Östergötlands

4 720

6,8

289 400

7,9

Jönköpings

5 950

8,4

354 800

8,6

Kronobergs

5 320

11,1

170 500

11,5

Kalmar

5 810

8,6

383 900

8,9

Gotlands

5 210

9,1

176 100

10,0

Blekinge

5 590

11,9

67 100

13,4

Skåne

6 090

6,6

514 000

7,7

Hallands

5 650

9,7

240 600

10,3

Västra Götalands

5 270

4,8

745 900

5,6

Värmlands

3 720

9,9

191 200

11,3

Örebro

4 500

15,7

123 500

16,9

Västmanlands

..

..

..

..

Dalarnas

3 650

15,0

101 800

16,0

Gävleborgs

4 960

9,4

178 700

11,1

Västernorrlands

4 380

5,9

137 700

9,6

Jämtlands

..

..

..

..

Västerbottens

3 730

7,2

157 100

8,1

Norrbottens

..

..

..

..

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

7 120

6,6

301 100

7,7

Götalands mellanbygder

6 140

5,5

651 800

6,0

Götalands norra slättbygder

5 540

5,6

524 800

6,5

Svealands slättbygder

4 450

5,2

688 800

6,2

Götalands skogsbygder

5 070

3,9

1 381 700

4,2

Mell. Sveriges skogsbygder

3 940

7,8

322 100

9,0

Nedre Norrland

4 430

5,1

423 200

6,3

Övre Norrland

3 750

5,9

248 300

7,0

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2013

4 960

2,0

4 532 500

2,3

2012

5 320

2,3

4 751 500

2,5

2011

5 040

2,4

4 627 000

2,7

2010

5 620

..

5 031 600

..

2009

5 420

..

4 820 000

..

2008

4 730

..

4 115 700

..

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2008–2012

5 230

.

4 669 200

.


 

Anm. Torrsubstanshalt 83,5 % (hövikt).Vattenhalt 16,5 %.

1)   Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).