Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2013

JO 16 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

25. Slåttervall och betesvall. Arealfördelning 2013, hektar

25. Temporary grasses and grazings. Distribution of acreage in 2013, hectares

 

Område

Antal företag 1)

Areal slåt-
ter- och betesvall, hektar

Areal slåtter- vall, hektar

Medel-fel, procent

Areal betes-
vall,
hektar

Medel-fel, procent

Areal ej utnyttjad vall, hektar

Medel-fel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

33

34 830

25 570

8,6

3 430

28,4

5 830

39,4

Uppsala

29

47 790

40 730

5,9

6 140

36,8

930

95,6

Södermanlands

38

46 650

33 190

7,4

7 620

17,9

5 840

42,9

Östergötlands

54

71 380

61 320

4,0

5 210

22,9

4 850

45,3

Jönköpings

52

66 270

59 660

1,8

6 110

16,5

500

86,3

Kronobergs

28

36 250

32 050

3,0

4 120

23,5

80

77,0

Kalmar

40

69 950

66 110

2,3

3 840

38,9

0

0,0

Gotlands

24

37 220

33 790

4,2

3 400

41,3

30

98,0

Blekinge

23

14 930

12 000

6,1

2 930

25,1

0

0,0

Skåne

91

105 020

84 340

3,9

17 680

17,4

2 990

43,1

Hallands

35

48 080

42 540

3,2

5 540

24,6

0

0,0

Västra Götalands

131

184 280

141 490

2,8

37 730

9,5

5 060

38,4

Värmlands

46

65 010

51 410

5,4

8 040

18,0

5 560

45,9

Örebro

32

36 230

27 470

6,2

6 980

20,5

1 780

68,5

Västmanlands

21

25 780

16 980

15,2

5 730

38,8

3 080

66,0

Dalarnas

29

35 400

27 930

5,5

4 150

22,3

3 320

44,8

Gävleborgs

33

45 180

36 000

5,7

7 000

25,6

2 190

65,8

Västernorrlands

31

41 600

31 430

7,6

7 420

26,9

2 750

63,5

Jämtlands

16

34 990

..

..

..

..

..

..

Västerbottens

50

51 470

42 080

3,7

4 530

19,7

4 860

29,9

Norrbottens

14

26 180

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands s:a slättbygder

57

50 600

42 310

4,0

5 560

25,0

2 730

43,8

Götalands mellanbygder

93

121 430

106 120

2,4

15 290

17,0

20

98,9

Götalands n:a slättbygder

88

114 860

94 740

3,2

18 190

15,8

1 930

63,9

Svealands slättbygder

156

199 930

154 750

3,5

25 410

13,1

19 770

24,7

Götalands skogsbygder

221

322 010

272 770

1,6

44 010

8,9

5 230

35,7

Mell. Sveriges skogsbygder

86

112 420

81 720

4,6

19 650

14,0

11 050

28,5

Nedre Norrland

80

119 340

95 580

3,8

18 060

17,0

5 700

43,3

Övre Norrland

69

83 920

66 150

3,7

8 850

18,5

8 910

22,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2013

850

1 124 510

913 720

1,1

154 710

5,1

56 070

12,9

2012

841

1 121 770

893 040

1,2

157 910

5,1

70 870

11,4

2011

853

1 139 700

917 620

1,1

152 740

4,7

70 530

11,7

2010

877

1 137 320

894 470

1,2

172 780

4,4

70 080

12,3

2009

902

1 120 810

888 800

1,1

178 210

4,4

53 800

13,2

2008

888

1 114 290

870 740

1,5

183 380

5,8

60 130

16,9


 

Anm. Arealerna har beräknats genom att i vallundersökningen skatta andelen slåttervall, betesvall respektive ej utnyttjad vall. Dessa andelar har därefter applicerats på den totala vallarealen enligt Jordbruksverkets slutliga grödarealer enligt JO 10 SM1301.

1)   Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).