Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2013

JO 16 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

26. Slåttervall och betesvall. Arealfördelning 2013, procent

26. Temporary grasses and grazings. Distribution of acreage in 2013, per cent

 

Område

Antal företag 1)

Andel slåtter­vall av total vallareal, procent

Andel betes­vall av total vallareal, procent

Andel ej utn. vall av total vallareal, procent

Län

 

 

 

 

Stockholms

33

73,4

9,8

16,7

Uppsala

29

85,2

12,8

1,9

Södermanlands

38

71,2

16,3

12,5

Östergötlands

54

85,9

7,3

6,8

Jönköpings

52

90,0

9,2

0,8

Kronobergs

28

88,4

11,4

0,2

Kalmar

40

94,5

5,5

0,0

Gotlands

24

90,8

9,1

0,1

Blekinge

23

80,4

19,6

0,0

Skåne

91

80,3

16,8

2,9

Hallands

35

88,5

11,5

0,0

Västra Götalands

131

76,8

20,5

2,7

Värmlands

46

79,1

12,4

8,6

Örebro

32

75,8

19,3

4,9

Västmanlands

21

65,8

22,2

11,9

Dalarnas

29

78,9

11,7

9,4

Gävleborgs

33

79,7

15,5

4,8

Västernorrlands

31

75,6

17,8

6,6

Jämtlands

16

..

..

..

Västerbottens

50

81,7

8,8

9,4

Norrbottens

14

..

..

..

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

57

83,6

11,0

5,4

Götalands mellanbygder

93

87,4

12,6

0,0

Götalands norra slättbygder

88

82,5

15,8

1,7

Svealands slättbygder

156

77,4

12,7

9,9

Götalands skogsbygder

221

84,7

13,7

1,6

Mell. Sveriges skogsbygder

86

72,7

17,5

9,8

Nedre Norrland

80

80,1

15,1

4,8

Övre Norrland

69

78,8

10,5

10,6

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2013

850

81,3

13,8

5,0

2012

841

79,6

14,1

6,3

2011

853

80,5

13,4

6,2

2010

877

78,6

15,2

6,2

2009

902

79,3

15,9

4,8

2008

888

78,1

16,5

5,4


 

1)   Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).