Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2013

JO 16 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

27. Spannmål. Obärgad areal. Procent och hektar av grödarealen 2013

27. Cereals. Area not harvested. Per cent and hectares of the cultivated area in 2013

 

Område

Höstvete

Obärgad areal

 

Vårvete

Obärgad areal

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

0,4

20

75,1

 

0,0

0

0,0

Uppsala

0,4

40

65,2

 

0,0

0

76,5

Södermanlands

1,8

180

81,0

 

0,0

0

65,0

Östergötlands

0,0

10

73,7

 

0,0

0

0,0

Jönköpings

..

..

..

 

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

 

0,1

0

83,1

Kalmar

0,7

80

24,8

 

3,9

60

67,1

Gotlands

0,0

0

0,0

 

0,0

0

0,0

Blekinge

0,0

0

0,0

 

0,0

0

0,0

Skåne

0,1

50

66,2

 

0,0

0

0,0

Hallands

0,0

0

0,0

 

0,0

0

0,0

Västra Götalands

0,1

20

81,7

 

0,0

0

0,0

Värmlands

0,2

0

25,1

 

0,3

10

55,3

Örebro

0,3

10

64,3

 

0,0

0

94,0

Västmanlands

0,5

20

23,3

 

0,0

0

0,0

Dalarnas

..

..

..

 

2,8

70

91,8

Gävleborgs

..

..

..

 

0,4

10

93,3

Västernorrlands

..

..

..

 

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

 

..

..

..

Västerbottens

..

..

..

 

..

..

..

Norrbottens

-

-

-

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0,1

50

66,2

 

0,0

0

0,0

Götalands mellanbygder

0,1

50

15,1

 

0,7

60

67,7

Götalands norra slättbygder

0,0

20

79,2

 

0,0

0

0,0

Svealands slättbygder

0,8

270

52,8

 

0,0

10

42,7

Götalands skogsbygder

0,2

20

74,4

 

0,0

0

84,9

Mell. Sveriges skogsbygder

1,7

60

43,9

 

1,2

70

82,0

Nedre Norrland

..

..

..

 

1,9

20

72,5

Övre Norrland

..

..

..

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2013

0,2

500

29,9

 

0,1

150

44,3

2012

0,2

540

18,6

 

3,5

2 920

12,2

2011

0,5

1 730

17,4

 

3,1

2 010

35,7

2010

0,3

900

..

 

0,6

390

..

2009

0,1

390

..

 

0,3

160

..

2008

0,3

800

..

 

1,2

590

..


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..). Areal avsedd att skördas som grönfoder ingår ej. 

 

 

 

 

27 forts. Spannmål. Obärgad areal. Procent och hektar av grödarealen 2013

27 cont. Cereals. Area not harvested. Per cent and hectares of the crop area in 2013

 

Område

Råg

Obärgad areal

 

Höstkorn

Obärgad areal

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

 

..

..

..

Uppsala

..

..

..

 

..

..

..

Södermanlands

..

..

..

 

..

..

..

Östergötlands

0,0

0

0,0

 

0,0

0

0,0

Jönköpings

..

..

..

 

-

-

-

Kronobergs

..

..

..

 

..

..

..

Kalmar

..

..

..

 

0,0

0

0,0

Gotlands

..

..

..

 

0,5

10

80,2

Blekinge

..

..

..

 

..

..

..

Skåne

0,2

30

55,8

 

0,0

0

0,0

Hallands

..

..

..

 

..

..

..

Västra Götalands

0,1

0

55,7

 

0,0

0

0,0

Värmlands

..

..

..

 

..

..

..

Örebro

..

..

..

 

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

 

..

..

..

Dalarnas

..

..

..

 

-

-

-

Gävleborgs

..

..

..

 

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

 

-

-

-

Jämtlands

..

..

..

 

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

 

-

-

-

Norrbottens

..

..

..

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0,3

20

71,8

 

0,0

0

0,0

Götalands mellanbygder

0,1

10

70,8

 

0,2

10

80,4

Götalands norra slättbygder

0,0

0

55,6

 

0,0

0

0,0

Svealands slättbygder

0,5

10

21,0

 

..

..

..

Götalands skogsbygder

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Mell. Sveriges skogsbygder

..

..

..

 

..

..

..

Nedre Norrland

..

..

..

 

..

..

..

Övre Norrland

-

-

-

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2013

0,2

50

35,5

 

0,1

20

80,5

2012

0,4

100

31,7

 

0,0

0

0,0

2011

0,6

140

24,4

 

0,7

100

50,1

2010

2,1

510

..

 

1,2

210

..

2009

0,0

20

..

 

0,1

10

..

2008

0,4

120

..

 

0,0

0

..


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..). Areal avsedd att skördas som grönfoder ingår ej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 forts. Spannmål. Obärgad areal. Procent och hektar av grödarealen 2013

27 cont. Cereals. Area not harvested. Per cent and hectares of the crop area in 2013

 

Område

Vårkorn

Obärgad areal

 

Havre

Obärgad areal

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

0,0

0

0,0

 

2,1

110

97,9

Uppsala

0,0

10

74,1

 

0,4

50

95,0

Södermanlands

1,0

180

38,7

 

0,4

50

61,5

Östergötlands

0,0

0

79,8

 

2,0

230

92,0

Jönköpings

0,5

30

66,5

 

0,3

10

94,7

Kronobergs

0,2

10

22,2

 

0,0

0

96,3

Kalmar

0,7

60

62,9

 

0,6

20

94,0

Gotlands

0,1

20

55,5

 

0,0

0

0,0

Blekinge

0,0

0

0,0

 

0,0

0

0,0

Skåne

0,0

30

94,7

 

0,0

0

0,0

Hallands

0,0

10

65,9

 

0,0

0

87,8

Västra Götalands

0,2

110

90,0

 

0,9

670

53,2

Värmlands

0,7

80

98,6

 

0,6

50

83,8

Örebro

0,0

0

0,0

 

0,0

0

0,0

Västmanlands

0,0

0

0,0

 

0,0

10

85,7

Dalarnas

0,4

30

80,5

 

0,0

0

0,0

Gävleborgs

2,2

210

61,8

 

0,2

10

58,1

Västernorrlands

1,0

30

31,3

 

..

..

..

Jämtlands

1,3

30

51,7

 

..

..

..

Västerbottens

0,3

30

54,4

 

..

..

..

Norrbottens

2,9

100

27,7

 

1,1

0

65,1

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0,0

10

66,0

 

0,0

0

87,7

Götalands mellanbygder

0,2

80

47,7

 

0,3

10

93,4

Götalands norra slättbygder

0,1

100

95,2

 

0,4

280

96,1

Svealands slättbygder

0,1

160

38,2

 

0,3

190

52,0

Götalands skogsbygder

0,2

60

51,5

 

1,8

510

60,8

Mell. Sveriges skogsbygder

1,1

190

57,9

 

0,8

120

74,8

Nedre Norrland

1,3

190

51,3

 

4,8

130

64,0

Övre Norrland

1,1

140

25,4

 

0,7

10

46,6

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2013

0,2

920

21,1

 

0,6

1 230

34,9

2012

4,1

14 770

7,5

 

5,9

11 380

8,9

2011

2,5

7 770

7,6

 

4,8

8 400

8,8

2010

1,4

4 070

..

 

2,0

3 190

..

2009

1,0

3 310

..

 

1,3

2 330

..

2008

1,1

4 160

..

 

2,2

4 820

..


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..). Areal avsedd att skördas som grönfoder ingår ej.

 

 

 

 

 

 

 

27 forts. Spannmål. Obärgad areal. Procent och hektar av grödarealen 2013

27 cont. Cereals. Area not harvested. Per cent and hectares of the crop area in 2013

 

Område

Rågvete

Obärgad areal

 

Blandsäd

Obärgad areal

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

 

..

..

..

Uppsala

..

..

..

 

0,6

10

35,7

Södermanlands

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Östergötlands

0,6

20

96,5

 

9,0

200

93,2

Jönköpings

..

..

..

 

0,0

0

0,0

Kronobergs

..

..

..

 

..

..

..

Kalmar

0,0

0

48,1

 

..

..

..

Gotlands

0,0

0

87,4

 

..

..

..

Blekinge

..

..

..

 

..

..

..

Skåne

0,0

0

11,0

 

..

..

..

Hallands

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Västra Götalands

0,0

0

0,0

 

0,0

0

43,8

Värmlands

..

..

..

 

..

..

..

Örebro

..

..

..

 

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

 

..

..

..

Dalarnas

..

..

..

 

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

 

..

..

..

Västernorrlands

..

..

..

 

..

..

..

Jämtlands

-

-

-

 

..

..

..

Västerbottens

..

..

..

 

..

..

..

Norrbottens

-

-

-

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Götalands mellanbygder

0,0

0

87,5

 

0,0

0

0,0

Götalands norra slättbygder

0,0

0

0,0

 

0,1

0

43,3

Svealands slättbygder

0,5

20

95,1

 

0,4

20

26,1

Götalands skogsbygder

1,0

30

64,4

 

3,0

160

96,6

Mell. Sveriges skogsbygder

..

..

..

 

..

..

..

Nedre Norrland

..

..

..

 

..

..

..

Övre Norrland

..

..

..

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2013

0,2

40

52,5

 

1,5

280

60,0

2012

0,9

220

21,6

 

8,3

1 500

20,5

2011

2,5

7 770

7,6

 

4,8

8 400

8,8

2010

1,4

4 070

..

 

2,0

3 190

..

2009

1,0

3 310

..

 

1,3

2 330

..

2008

1,1

4 160

..

 

2,2

4 820

..


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..). Areal avsedd att skördas som grönfoder ingår ej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 forts. Spannmål. Obärgad areal. Procent och hektar av grödarealen 2013

27 cont. Cereals. Area not harvested. Per cent and hectares of the crop area in 2013

 

Område

Majs

Obärgad areal

 

Spannmål totalt

Obärgad areal

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

-

-

-

 

0,5

130

77,1

Uppsala

-

-

-

 

0,1

120

46,9

Södermanlands

-

-

-

 

0,8

420

39,6

Östergötlands

-

-

-

 

0,5

460

87,3

Jönköpings

-

-

-

 

0,3

50

51,3

Kronobergs

-

-

-

 

0,2

10

27,3

Kalmar

..

..

..

 

0,7

210

33,3

Gotlands

..

..

..

 

0,1

40

44,1

Blekinge

..

..

..

 

0,0

0

0,0

Skåne

2,9

30

45,4

 

0,1

140

33,6

Hallands

-

-

-

 

0,0

10

62,0

Västra Götalands

-

-

-

 

0,4

800

54,2

Värmlands

-

-

-

 

0,7

170

55,6

Örebro

-

-

-

 

0,0

20

54,2

Västmanlands

..

..

..

 

0,0

30

25,0

Dalarnas

-

-

-

 

0,9

150

50,5

Gävleborgs

-

-

-

 

2,0

290

44,2

Västernorrlands

-

-

-

 

3,9

160

55,3

Jämtlands

-

-

-

 

1,5

40

42,8

Västerbottens

-

-

-

 

0,5

40

37,9

Norrbottens

-

-

-

 

2,7

110

27,1

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

2,2

30

58,4

 

0,1

110

35,7

Götalands mellanbygder

..

..

..

 

0,2

230

28,9

Götalands norra slättbygder

-

-

-

 

0,2

400

90,1

Svealands slättbygder

-

-

-

 

0,2

670

27,9

Götalands skogsbygder

..

..

..

 

0,9

790

53,6

Mell. Sveriges skogsbygder

-

-

-

 

1,1

480

34,7

Nedre Norrland

-

-

-

 

2,3

440

32,7

Övre Norrland

-

-

-

 

1,2

160

22,6

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2013

2,4

30

44,9

 

0,3

3 220

19,7

2012

3,8

90

32,2

 

3,2

31 520

5,2

2011

1,6

30

70,3

 

2,2

22 110

6,0

2010

3,8

50

..

 

1,1

10 770

..

2009

..

..

..

 

0,6

6 700

..

2008

..

..

..

 

1,1

11 700

..


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..). Areal avsedd att skördas som grönfoder ingår ej.