Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2013

JO 16 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

29. Oljeväxter. Obärgad areal. Procent och hektar av grödarealen 2013

29. Oilseed crops. Area not harvested. Per cent and hectares of the crop area in 2013

 

Område

Höstraps

Obärgad areal

 

Vårraps

Obärgad areal

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

 

0,7

30

26,7

Uppsala

..

..

..

 

0,4

50

57,0

Södermanlands

5,7

60

69,0

 

2,1

130

33,6

Östergötlands

0,8

40

32,0

 

1,1

70

72,9

Jönköpings

..

..

..

 

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

 

..

..

..

Kalmar

1,8

70

38,4

 

..

..

..

Gotlands

2,2

100

58,0

 

1,4

20

88,1

Blekinge

1,8

20

47,8

 

..

..

..

Skåne

0,5

220

51,1

 

0,0

0

0,0

Hallands

1,9

30

32,6

 

0,0

0

0,0

Västra Götalands

6,5

330

18,0

 

1,6

120

54,9

Värmlands

..

..

..

 

2,8

50

27,6

Örebro

..

..

..

 

1,6

40

84,0

Västmanlands

..

..

..

 

0,2

10

66,3

Dalarnas

..

..

..

 

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

 

..

..

..

Västernorrlands

-

-

-

 

..

..

..

Jämtlands

-

-

-

 

-

-

-

Västerbottens

..

..

..

 

..

..

..

Norrbottens

-

-

-

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0,6

220

51,3

 

0,0

0

0,0

Götalands mellanbygder

0,8

170

35,9

 

0,9

20

88,8

Götalands norra slättbygder

3,6

370

16,7

 

1,3

160

50,2

Svealands slättbygder

4,7

140

39,9

 

1,0

300

21,3

Götalands skogsbygder

2,3

60

33,3

 

1,5

30

72,5

Mell. Sveriges skogsbygder

..

..

..

 

0,7

10

94,9

Nedre Norrland

-

-

-

 

..

..

..

Övre Norrland

..

..

..

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2013

1,3

950

16,2

 

1,0

520

20,5

2012

0,5

320

30,2

 

1,7

780

12,1

2011

1,5

860

17,3

 

1,0

380

22,4

2010

0,8

550

..

 

2,5

870

..

2009

0,6

420

..

 

3,0

870

..

2008

1,0

610

..

 

2,9

710

..


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..). Areal avsedd att skördas som grönfoder ingår ej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 forts. Oljeväxter. Obärgad areal. Hektar och procent av grödarealen 2013

29 cont. Oilseed crops. Area not harvested. Hectares and per cent of the crop area in 2013

 

Område

Höstrybs

Obärgad areal

 

Vårrybs

Obärgad areal

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

 

..

..

..

Uppsala

..

..

..

 

..

..

..

Södermanlands

..

..

..

 

..

..

..

Östergötlands

..

..

..

 

..

..

..

Jönköpings

-

-

-

 

-

-

-

Kronobergs

-

-

-

 

..

..

..

Kalmar

-

-

-

 

..

..

..

Gotlands

..

..

..

 

..

..

..

Blekinge

-

-

-

 

-

-

-

Skåne

..

..

..

 

..

..

..

Hallands

-

-

-

 

..

..

..

Västra Götalands

..

..

..

 

..

..

..

Värmlands

-

-

-

 

..

..

..

Örebro

-

-

-

 

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

 

..

..

..

Dalarnas

-

-

-

 

0,0

0

0,0

Gävleborgs

..

..

..

 

..

..

..

Västernorrlands

-

-

-

 

..

..

..

Jämtlands

-

-

-

 

..

..

..

Västerbottens

-

-

-

 

..

..

..

Norrbottens

-

-

-

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

..

..

..

 

..

..

..

Götalands mellanbygder

..

..

..

 

..

..

..

Götalands norra slättbygder

..

..

..

 

..

..

..

Svealands slättbygder

..

..

..

 

0,0

0

0,0

Götalands skogsbygder

..

..

..

 

..

..

..

Mell. Sveriges skogsbygder

..

..

..

 

0,0

0

0,0

Nedre Norrland

-

-

-

 

..

..

..

Övre Norrland

-

-

-

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2013

..

..

..

 

0,1

0

80,5

2012

0

0

83,0

 

4,2

90

21,8

2011

..

..

..

 

1,2

20

50,5

2010

1,8

10

..

 

2,2

50

..

2009

..

..

..

 

2,8

60

..

2008

3,0

30

..

 

6,1

150

..


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..). Areal avsedd att skördas som grönfoder ingår ej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 forts. Oljeväxter. Obärgad areal. Hektar och procent av grödarealen 2013

29 cont. Oilseed crops. Area not harvested. Hectares and per cent of the crop area in 2013

 

Område

Raps och rybs 1)

Obärgad areal

 

Oljelin

Obärgad areal

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

1,1

50

30,9

 

..

..

..

Uppsala

0,5

60

47,5

 

..

..

..

Södermanlands

2,5

180

32,3

 

..

..

..

Östergötlands

0,9

120

48,7

 

0,0

0

0,0

Jönköpings

..

..

..

 

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

 

-

-

-

Kalmar

1,7

70

37,0

 

..

..

..

Gotlands

1,9

120

50,5

 

..

..

..

Blekinge

1,5

20

47,2

 

-

-

-

Skåne

0,5

220

51,2

 

..

..

..

Hallands

1,0

30

32,6

 

-

-

-

Västra Götalands

3,5

450

20,6

 

..

..

..

Värmlands

2,5

50

27,5

 

-

-

-

Örebro

1,4

40

84,1

 

..

..

..

Västmanlands

1,4

70

58,4

 

..

..

..

Dalarnas

1,5

10

87,6

 

-

-

-

Gävleborgs

..

..

..

 

..

..

..

Västernorrlands

..

..

..

 

-

-

-

Jämtlands

..

..

..

 

-

-

-

Västerbottens

..

..

..

 

-

-

-

Norrbottens

..

..

..

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0,6

220

51,3

 

..

..

..

Götalands mellanbygder

0,8

200

33,5

 

..

..

..

Götalands norra slättbygder

2,4

530

19,9

 

0,0

0

0,0

Svealands slättbygder

1,3

440

19,0

 

0,0

0

0,0

Götalands skogsbygder

1,9

100

33,4

 

..

..

..

Mell. Sveriges skogsbygder

0,6

20

61,5

 

..

..

..

Nedre Norrland

..

..

..

 

..

..

..

Övre Norrland

..

..

..

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2013

1,2

1 490

12,6

 

0,2

10

94,9

2012

1,1

1 180

11,4

 

12,5

1 100

14,7

2011

1,3

1 260

13,5

 

0,9

130

41,1

2010

1,3

1 480

..

 

2,1

410

..

2009

1,4

1 390

..

 

1,1

110

..

2008

1,7

1 500

..

 

4,2

150

..


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..). Areal avsedd att skördas som grönfoder ingår ej.
1) Omfattar obärgade arealer av höstraps, vårraps, höstrybs och vårrybs.