Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2013

JO 16 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Höstråg. Hektarskörd, areal och totalskörd 2013

3. Winter rye. Yield per hectare, crop area and total production in 2013

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

3

..

..

140

..

..

Uppsala

16

..

..

590

..

..

Södermanlands

13

..

..

410

..

..

Östergötlands

57

5 320

3,5

3 160

16 800

3,5

Jönköpings

1

..

..

30

..

..

Kronobergs

3

..

..

20

..

..

Kalmar

16

..

..

570

..

..

Gotlands

16

..

..

750

..

..

Blekinge

7

..

..

230

..

..

Skåne

178

6 630

1,3

14 320

94 900

1,3

Hallands

5

..

..

240

..

..

Västra Götalands

60

4 550

4,1

3 570

16 200

4,3

Värmlands

7

..

..

170

..

..

Örebro

5

..

..

370

..

..

Västmanlands

4

..

..

210

..

..

Dalarnas

4

..

..

220

..

..

Gävleborgs

3

..

..

20

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

1

..

..

0

..

..

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

..

..

0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

108

7 030

1,3

6 740

47 400

1,3

Götalands mellanbygder

102

5 820

2,5

8 710

50 700

2,5

Götalands norra slättbygder

103

4 980

2,8

6 210

30 900

2,9

Svealands slättbygder

45

2 720

6,1

1 840

5 000

6,1

Götalands skogsbygder

25

5 200

6,6

1 100

5 700

6,6

Mellersta Sveriges skogsbygder

11

..

..

370

..

..

Nedre Norrland

5

..

..

40

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2013

399

5 680

1,4

25 020

142 000

1,5

2012

386

6 360

1,5

22 010

139 900

1,5

2011

432

5 290

1,6

23 920

126 500

1,7

2010

411

4 870

1,7

24 140

117 600

1,7

2009

563

5 960

1,2

36 620

218 400

1,2

2008

512

6 140

1,2

27 510

168 800

1,2

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20082012

.

5 720

.

26 840

154 200

.


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 31.