Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2013

JO 16 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

31. Spannmål. Areal skördad som grönfoder

Procent och hektar av slutlig grödareal enligt JO 10 SM 1401 1)

31. Cereals. Area harvested as green fodder

Per cent and hectares of the final crop area from IACS (JO 10 SM 1401)

 

Område

Höstvete

Grönfoderareal 1)

 

Vårvete

Grönfoderareal 1)

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

2,2

130

86,5

 

0,9

30

83,1

Uppsala

0,6

50

29,7

 

0,1

20

45,0

Södermanlands

0,0

0

0,0

 

0,0

0

0,0

Östergötlands

0,0

0

0,0

 

1,0

110

68,6

Jönköpings

..

..

..

 

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

 

6,1

60

48,9

Kalmar

0,0

0

0,0

 

14,0

250

53,9

Gotlands

0,0

0

0,0

 

0,6

30

64,8

Blekinge

0,0

0

0,0

 

0,0

0

0,0

Skåne

0,5

430

16,1

 

0,2

20

64,3

Hallands

0,0

0

0,0

 

0,0

0

0,0

Västra Götalands

1,2

360

44,2

 

1,9

390

17,5

Värmlands

0,0

0

0,0

 

6,0

200

56,8

Örebro

0,0

0

0,0

 

0,4

30

80,3

Västmanlands

0,0

0

0,0

 

0,0

0

0,0

Dalarnas

..

..

..

 

1,6

40

81,4

Gävleborgs

..

..

..

 

5,8

80

32,9

Västernorrlands

..

..

..

 

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

 

..

..

..

Västerbottens

..

..

..

 

..

..

..

Norrbottens

-

-

-

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0,5

320

20,4

 

0,0

0

0,0

Götalands mellanbygder

0,3

110

22,5

 

0,7

60

41,6

Götalands norra slättbygder

0,6

330

47,9

 

1,2

320

20,1

Svealands slättbygder

0,5

180

61,4

 

0,4

220

48,7

Götalands skogsbygder

0,3

30

90,9

 

5,1

460

37,3

Mell. Sveriges skogsbygder

0,0

0

0,0

 

2,3

130

46,8

Nedre Norrland

..

..

..

 

15,4

220

17,0

Övre Norrland

..

..

..

 

88,4

550

4,4

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2013

0,5

970

21,0

 

1,6

1 910

12,2

2012

0,0

130

34,6

 

2,2

1 880

11,6

2011

0,1

290

24,4

 

2,1

1 420

16,3

2010

0,3

1 050

..

 

2,7

1 810

..

2009

0,2

510

..

 

1,2

590

..

2008

0,1

170

..

 

1,7

850

..


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).
1) Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.

 

 

 

 

 

 

31 forts. Spannmål. Areal skördad som grönfoder

Procent och hektar av slutlig grödareal enligt JO 10 SM 1401 1)

31 cont. Cereals. Area harvested as green fodder
Per cent and hectares of the final crop area from IACS (JO 10 SM 1401)

 

Område

Råg

Grönfoderareal 1)

 

Höstkorn

Grönfoderareal 1)

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

 

..

..

..

Uppsala

..

..

..

 

..

..

..

Södermanlands

..

..

..

 

..

..

..

Östergötlands

0,0

0

0,0

 

0,0

0

0,0

Jönköpings

..

..

..

 

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

 

..

..

..

Kalmar

..

..

..

 

2,9

80

51,1

Gotlands

..

..

..

 

0,0

0

0,0

Blekinge

..

..

..

 

..

..

..

Skåne

0,0

0

0,0

 

0,0

0

0,0

Hallands

..

..

..

 

..

..

..

Västra Götalands

2,5

90

58,4

 

2,4

20

22,9

Värmlands

..

..

..

 

-

-

-

Örebro

..

..

..

 

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

 

-

-

-

Dalarnas

..

..

..

 

-

-

-

Gävleborgs

..

..

..

 

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

 

-

-

-

Jämtlands

..

..

..

 

-

-

-

Västerbottens

..

..

..

 

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0,0

0

0,0

 

0,0

0

0,0

Götalands mellanbygder

0,2

20

63,9

 

1,0

80

50,9

Götalands norra slättbygder

1,4

90

58,7

 

1,2

20

17,9

Svealands slättbygder

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Götalands skogsbygder

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Mell. Sveriges skogsbygder

..

..

..

 

-

-

-

Nedre Norrland

..

..

..

 

-

-

-

Övre Norrland

..

..

..

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2013

0,4

110

47,8

 

0,9

120

36,5

2012

0,1

20

97,4

 

0,0

0

0,0

2011

0,7

170

83,7

 

1,3

190

39,1

2010

0,4

90

..

 

2,2

400

..

2009

0,0

20

..

 

0,7

120

..

2008

0,3

70

..

 

0,4

40

..


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).
1) Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.

 

 

 

 

 

 

 

 

31 forts. Spannmål. Areal skördad som grönfoder

Procent och hektar av slutlig grödareal enligt JO 10 SM 1401 1)

31 cont. Cereals. Area harvested as green fodder
Per cent and hectares of the final crop area from IACS (JO 10 SM 1401)

 

Område

Vårkorn

Grönfoderareal 1)

 

Havre

Grönfoderareal 1)

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

5,6

660

93,6

 

3,6

190

89,1

Uppsala

0,1

20

79,3

 

0,5

50

82,8

Södermanlands

1,2

210

95,1

 

0,2

20

60,5

Östergötlands

0,2

40

63,7

 

1,7

200

77,7

Jönköpings

4,2

270

44,2

 

7,4

430

34,1

Kronobergs

7,3

210

51,4

 

6,5

200

44,2

Kalmar

5,4

520

33,6

 

2,3

70

50,9

Gotlands

2,4

350

48,8

 

9,6

140

55,4

Blekinge

1,1

40

98,3

 

7,1

50

72,1

Skåne

0,6

450

47,5

 

2,8

290

52,3

Hallands

1,0

240

39,3

 

5,1

450

56,6

Västra Götalands

0,8

470

41,0

 

2,1

1 570

33,9

Värmlands

1,7

190

43,6

 

7,5

650

33,9

Örebro

0,2

40

55,2

 

2,3

360

59,5

Västmanlands

0,0

0

0,0

 

0,1

20

67,2

Dalarnas

4,2

340

63,5

 

3,1

130

97,2

Gävleborgs

2,2

220

66,5

 

10,0

360

67,5

Västernorrlands

4,1

130

28,2

 

..

..

..

Jämtlands

3,3

80

20,2

 

..

..

..

Västerbottens

0,2

20

27,9

 

..

..

..

Norrbottens

8,0

320

34,7

 

22,3

90

45,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0,4

260

64,0

 

3,4

440

53,4

Götalands mellanbygder

1,7

750

33,0

 

6,2

310

38,8

Götalands norra slättbygder

0,6

390

45,8

 

0,9

600

32,7

Svealands slättbygder

0,8

860

69,5

 

1,4

870

37,5

Götalands skogsbygder

3,1

1 090

22,0

 

6,3

1 960

29,3

Mell. Sveriges skogsbygder

2,4

420

45,3

 

4,0

610

39,7

Nedre Norrland

3,8

570

35,6

 

16,8

540

53,4

Övre Norrland

2,9

350

33,5

 

22,8

280

43,4

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2013

1,2

4 730

16,5

 

2,8

5 570

14,8

2012

1,3

4 780

13,8

 

2,5

4 930

14,6

2011

1,5

4 620

11,8

 

3,1

5 610

15,5

2010

2,7

8 090

..

 

3,7

6 130

..

2009

2,4

8 280

..

 

5,1

9 930

..

2008

1,6

6 360

..

 

2,2

5 060

..


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).
1) Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.

 

 

 

 

 

 

31 forts. Spannmål. Areal skördad som grönfoder

Procent och hektar av slutlig grödareal enligt JO 10 SM 1401 1)

31 cont. Cereals. Area harvested as green fodder
Per cent and hectares of the final crop area from IACS (JO 10 SM 1401)

 

Område

Rågvete

Grönfoderareal 1)

 

Blandsäd

Grönfoderareal 1)

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

 

..

..

..

Uppsala

..

..

..

 

26,5

680

27,9

Södermanlands

0,0

0

0,0

 

46,7

780

22,7

Östergötlands

0,0

0

0,0

 

21,0

580

31,3

Jönköpings

..

..

..

 

41,3

810

16,0

Kronobergs

..

..

..

 

..

..

..

Kalmar

0,4

20

89,2

 

39,2

580

19,7

Gotlands

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Blekinge

..

..

..

 

..

..

..

Skåne

0,0

0

0,0

 

64,4

1 300

11,5

Hallands

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Västra Götalands

0,0

0

0,0

 

38,8

4 620

9,4

Värmlands

..

..

..

 

64,0

1 380

11,2

Örebro

..

..

..

 

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

 

..

..

..

Dalarnas

..

..

..

 

..

..

..

Gävleborgs

-

-

-

 

82,3

1 110

6,7

Västernorrlands

..

..

..

 

91,7

1 020

3,1

Jämtlands

-

-

-

 

97,9

1 300

0,5

Västerbottens

-

-

-

 

94,2

1 600

2,1

Norrbottens

-

-

-

 

89,8

520

1,9

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0,0

0

0,0

 

51,9

620

17,0

Götalands mellanbygder

0,2

10

88,9

 

65,4

1 540

10,0

Götalands norra slättbygder

0,0

0

0,0

 

35,2

3 330

10,6

Svealands slättbygder

1,1

30

34,8

 

40,1

2 920

11,7

Götalands skogsbygder

3,3

120

68,1

 

38,1

3 340

10,9

Mell. Sveriges skogsbygder

..

..

..

 

65,1

2 360

11,4

Nedre Norrland

..

..

..

 

89,1

3 160

2,8

Övre Norrland

-

-

-

 

93,8

2 400

1,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2013

0,7

150

51,0

 

50,6

19 650

3,8

2012

0,7

180

47,9

 

55,4

22 250

3,6

2011

0,8

190

61,3

 

49,0

21 820

3,8

2010

0,9

320

..

 

50,9

25 240

..

2009

0,7

380

..

 

59,4

26 330

..

2008

0,8

390

..

 

54,5

21 490

..


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).
1) Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.

 

 

 

 

 

 

31 forts. Spannmål. Areal skördad som grönfoder

Procent och hektar av slutlig grödareal enligt JO 10 SM 1401 1)

31 cont. Cereals. Area harvested as green fodder
Per cent and hectares of the final crop area from IACS (JO 10 SM 1401)

 

Område

Majs

Grönfoderareal 1)

 

Spannmål totalt 2)

Grönfoderareal 1)

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

 

5,1

1 450

43,1

Uppsala

..

..

..

 

1,1

910

26,2

Södermanlands

..

..

..

 

2,0

1 080

28,0

Östergötlands

..

..

..

 

1,8

1 640

18,0

Jönköpings

..

..

..

 

10,4

1 750

17,1

Kronobergs

..

..

..

 

10,2

820

29,4

Kalmar

95,5

3 220

1,2

 

12,9

4 740

10,5

Gotlands

100,0

2 160

0,0

 

8,6

3 090

13,2

Blekinge

..

..

..

 

6,9

690

24,3

Skåne

80,3

4 670

3,4

 

3,3

7 160

11,2

Hallands

..

..

..

 

6,8

3 260

20,0

Västra Götalands

100,0

950

0,0

 

4,1

8 480

11,8

Värmlands

..

..

..

 

8,9

2 490

16,7

Örebro

..

..

..

 

2,8

1 420

35,1

Västmanlands

-

-

-

 

0,2

130

32,8

Dalarnas

-

-

-

 

6,4

1 090

30,6

Gävleborgs

..

..

..

 

10,7

1 760

19,8

Västernorrlands

..

..

..

 

24,7

1 290

11,6

Jämtlands

-

-

-

 

36,3

1 370

7,0

Västerbottens

-

-

-

 

19,0

2 150

12,3

Norrbottens

-

-

-

 

22,1

1 140

12,3

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

67,9

2 470

6,2

 

2,2

4 110

15,1

Götalands mellanbygder

96,1

8 000

1,0

 

8,6

10 880

8,0

Götalands norra slättbygder

..

..

..

 

2,5

6 140

10,1

Svealands slättbygder

..

..

..

 

2,0

5 450

15,5

Götalands skogsbygder

99,8

2 400

0,2

 

9,3

9 420

11,0

Mell. Sveriges skogsbygder

..

..

..

 

7,6

3 620

16,3

Nedre Norrland

..

..

..

 

19,0

4 490

10,5

Övre Norrland

-

-

-

 

21,3

3 590

8,7

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2013

92,0

14 630

1,1

 

4,7

47 840

4,1

2012

85,7

14 120

2,3

 

4,6

48 280

4,0

2011

86,8

13 740

1,9

 

4,6

48 070

4,0

2010

91,8

14 980

..

 

50,9

25 240

..

2009

92,0

14 920

..

 

59,4

26 330

..

2008

92,8

12 220

..

 

54,5

21 490

..


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).
1) Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.
2) Från och med 2007 ingår majs.