Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2013

JO 16 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

34. Spannmål, ärter och trindsäd. Undersökningens omfattning. Antal uttagna och undersökta företag samt bortfall 2013

34. Cereals, peas and dried pulses. The extent of the survey. Number of farms in the sample, number surveyed and non response in 2013

 

Område

Antal uttagna företag

Antal undersökta företag 1)

Bortfall av företag

Vägran

Annan orsak

Län

 

 

 

 

Stockholms

138

128

6

4

Uppsala

295

275

11

9

Södermanlands

242

223

8

11

Östergötlands

363

337

16

10

Jönköpings

108

100

4

4

Kronobergs

86

84

0

2

Kalmar

201

197

3

1

Gotlands

178

174

2

2

Blekinge

86

83

2

1

Skåne

678

633

24

21

Hallands

198

184

8

6

Västra Götalands

631

595

18

18

Värmlands

159

150

3

6

Örebro

191

178

10

3

Västmanlands

206

187

12

7

Dalarnas

103

95

6

2

Gävleborgs

106

101

2

3

Västernorrlands

86

78

3

5

Jämtlands

102

99

1

2

Västerbottens

124

118

2

4

Norrbottens

90

85

2

3

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

590

542

27

21

Götalands mellanbygder

547

531

9

7

Götalands norra slättbygder

774

722

27

25

Svealands slättbygder

1 122

1 041

45

36

Götalands skogsbygder

568

546

11

11

Mell. Sveriges skogsbygder

272

249

15

8

Nedre Norrland

266

252

5

9

Övre Norrland

232

221

4

7

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2013

4 371

4 104

143

124

2012

4 377

4 029

178

170

2011

4 381

4 076

169

136

2010

4 376

4 110

147

119

2009

4 379

4 127

167

85

2008

4 377

4 181

104

92


1)I antalet undersökta företag ingår antal svarande samt övertäckning.