Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2013

JO 16 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

35. Potatis. Undersökningens omfattning. Antal uttagna och undersökta samt bortfall 2013

35. Potatoes. The extent of the survey. Number of farms in the sample, number surveyed and non response in 2013

 

Område

Matpotatis

 

Potatis för stärkelse

Antal uttagna företag

Antal undersökta företag 1)

Bortfall

 

Antal uttagna företag

Antal undersökta företag 1)

Bortfall

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

6

5

1

 

0

0

0

Uppsala

17

15

2

 

0

0

0

Södermanlands

5

5

0

 

0

0

0

Östergötlands

90

83

7

 

0

0

0

Jönköpings

15

14

1

 

0

0

0

Kronobergs

8

8

0

 

0

0

0

Kalmar

33

33

0

 

30

29

1

Gotlands

44

42

2

 

0

0

0

Blekinge

8

8

0

 

47

44

3

Skåne

301

266

35

 

110

104

6

Hallands

77

74

3

 

1

1

0

Västra Götalands

119

109

10

 

4

3

1

Värmlands

33

29

4

 

0

0

0

Örebro

34

32

2

 

0

0

0

Västmanlands

3

3

0

 

0

0

0

Dalarnas

62

56

6

 

0

0

0

Gävleborgs

31

30

1

 

0

0

0

Västernorrlands

19

18

1

 

0

0

0

Jämtlands

22

21

1

 

0

0

0

Västerbottens

35

33

2

 

0

0

0

Norrbottens

38

36

2

 

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

221

202

19

 

20

20

0

Götalands mellanbygder

208

190

18

 

149

140

9

Götalands norra slättbygder

178

163

15

 

4

3

1

Svealands slättbygder

78

69

9

 

0

0

0

Götalands skogsbygder

81

76

5

 

19

18

1

Mell. Sveriges skogsbygder

64

59

5

 

0

0

0

Nedre Norrland

94

89

5

 

0

0

0

Övre Norrland

76

72

4

 

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2013

1 000

920

80

 

192

181

11

2012

1 048

980

68

 

187

176

11

2011

1 113

1 039

74

 

188

182

6

2010

1 101

1 021

80

 

181

169

12

2009

1 113

1 038

75

 

183

171

12

2008

1 120

1 026

94

 

177

161

16


1)I antalet undersökta företag ingår antal svarande samt övertäckning.