Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2013

JO 16 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

36. Slåttervall och betesvall. Undersökningens omfattning. Antal uttagna och undersökta företag samt bortfall 2013

36. Temporary grasses and grazings. The extent of the survey. Number of farms in the sample, number surveyed and non response in 2013

 

Område

Antal uttagna
företag

Antal undersökta företag1

Bortfall

Län

 

 

 

Stockholms

35

33

2

Uppsala

36

30

6

Södermanlands

46

40

6

Östergötlands

68

60

8

Jönköpings

57

54

3

Kronobergs

33

30

3

Kalmar

49

42

7

Gotlands

27

26

1

Blekinge

24

24

0

Skåne

102

94

8

Hallands

44

39

5

Västra Götalands

161

136

25

Värmlands

54

47

7

Örebro

34

33

1

Västmanlands

25

22

3

Dalarnas

31

30

1

Gävleborgs

42

36

6

Västernorrlands

35

33

2

Jämtlands

22

16

6

Västerbottens

60

50

10

Norrbottens

15

14

1

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

Götalands södra slättbygder

70

61

9

Götalands mellanbygder

103

97

6

Götalands norra slättbygder

112

97

15

Svealands slättbygder

180

161

19

Götalands skogsbygder

257

231

26

Mell. Sveriges skogsbygder

97

87

10

Nedre Norrland

101

86

15

Övre Norrland

80

69

11

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

2013

1 000

889

111

2012

1 000

881

119

2011

1 000

894

106

2010

1 000

910

90

2009

1 000

932

68

2008

1 000

..

..


1)   I antalet undersökta företag ingår antal svarande samt övertäckning.