Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2013

JO 16 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Vårkorn. Hektarskörd, areal och totalskörd 2013

5. Spring barley. Yield per hectare, crop area and total production in 2013

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

86

4 140

2,0

11 280

46 700

5,7

Uppsala

226

4 330

1,5

40 780

176 500

1,5

Södermanlands

132

4 570

1,6

18 170

83 100

2,0

Östergötlands

239

5 240

1,8

24 590

128 700

1,8

Jönköpings

64

4 020

4,5

6 290

25 300

5,5

Kronobergs

42

4 040

4,3

2 590

10 500

7,5

Kalmar

126

4 630

2,7

9 270

43 200

3,2

Gotlands

149

4 650

1,7

14 380

66 900

2,0

Blekinge

61

4 780

4,3

3 330

15 900

4,4

Skåne

527

6 240

0,8

79 180

494 000

0,9

Hallands

142

5 530

1,8

22 720

125 700

1,9

Västra Götalands

366

5 050

1,6

57 890

292 500

1,7

Värmlands

97

3 780

4,3

11 400

43 100

4,4

Örebro

129

5 090

1,7

18 200

92 600

1,6

Västmanlands

140

4 930

1,4

19 250

94 900

1,4

Dalarnas

65

3 860

3,2

7 790

30 100

4,2

Gävleborgs

61

3 530

3,0

9 520

33 600

3,5

Västernorrlands

41

2 770

4,8

3 120

8 600

4,9

Jämtlands

51

2 930

2,7

2 270

6 700

2,7

Västerbottens

62

3 180

3,4

8 360

26 600

3,4

Norrbottens

57

2 910

2,3

3 640

10 600

3,8

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

462

6 380

0,8

71 280

454 800

0,9

Götalands mellanbygder

420

5 200

1,0

43 940

228 600

1,2

Götalands norra slättbygder

488

5 340

1,2

67 590

360 900

1,3

Svealands slättbygder

755

4 530

0,9

113 180

512 900

1,0

Götalands skogsbygder

321

4 290

2,1

33 980

146 100

2,3

Mellersta Sveriges skogsbygder

153

3 980

2,3

17 580

70 000

2,6

Nedre Norrland

140

3 300

2,9

14 540

48 000

3,3

Övre Norrland

124

3 090

2,5

12 080

37 400

2,7

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2013

2 863

4 980

0,5

374 140

1 862 000

0,6

2012

2 695

4 560

0,8

359 900

1 641 400

0,8

2011

2 593

4 350

0,7

308 840

1 343 900

0,7

2010

2 494

3 930

0,7

292 760

1 151 100

0,8

2009

2 663

4 600

0,6

343 590

1 579 800

0,7

2008

2 883

4 150

0,6

389 010

1 613 200

0,6

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20082012

.

4 320

.

338 820

1 465 900

.


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 31.