Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2013

JO 16 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Havre. Hektarskörd, areal och totalskörd 2013

6. Oats. Yield per hectare, crop area and total production in 2013

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

62

3 640

3,6

5 140

18 700

5,1

Uppsala

120

3 600

3,9

10 640

38 300

3,9

Södermanlands

146

3 760

3,5

12 500

47 000

3,5

Östergötlands

148

4 420

3,6

11 350

50 100

3,8

Jönköpings

64

3 900

3,9

5 380

21 000

4,8

Kronobergs

45

3 870

3,9

2 830

11 000

5,2

Kalmar

41

4 420

4,6

2 820

12 400

5,1

Gotlands

43

3 940

3,6

1 340

5 300

7,7

Blekinge

26

4 300

5,9

700

3 000

7,9

Skåne

146

6 000

1,7

10 040

60 200

2,4

Hallands

102

5 040

4,7

8 480

42 700

5,3

Västra Götalands

454

4 580

1,8

74 190

339 600

1,9

Värmlands

93

3 430

6,0

8 000

27 400

6,6

Örebro

144

4 500

3,3

15 150

68 200

3,6

Västmanlands

143

4 480

2,1

17 590

78 800

2,1

Dalarnas

59

3 470

4,6

4 230

14 700

5,5

Gävleborgs

41

3 220

4,6

3 240

10 400

8,8

Västernorrlands

9

..

..

450

..

..

Jämtlands

5

..

..

90

..

..

Västerbottens

14

..

..

620

..

..

Norrbottens

21

2 960

6,0

320

900

14,4

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

179

6 110

1,4

12 530

76 500

2,4

Götalands mellanbygder

107

4 470

2,4

4 730

21 200

4,0

Götalands norra slättbygder

479

4 750

1,8

67 380

320 000

1,8

Svealands slättbygder

648

4 160

1,3

63 110

262 600

1,5

Götalands skogsbygder

277

3 830

2,5

29 020

111 100

3,1

Mellersta Sveriges skogsbygder

158

3 520

4,2

14 590

51 300

4,5

Nedre Norrland

43

2 830

7,3

2 670

7 500

13,1

Övre Norrland

35

2 940

6,6

950

2 800

14,5

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2013

1 926

4 370

1,0

195 010

851 500

1,0

2012

1 841

3 820

1,3

191 310

731 200

1,4

2011

1 810

3 940

1,1

175 560

692 000

1,2

2010

1 677

3 530

1,3

158 260

559 300

1,5

2009

1 851

4 000

1,2

186 110

744 200

1,4

2008

2 118

3 680

1,0

222 530

820 000

1,1

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20082012

.

3 790

.

186 750

709 300

.


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 31.