Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2013

JO 16 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7. Rågvete. Hektarskörd, areal och totalskörd 2013

7. Triticale. Yield per hectare, crop area and total production in 2013

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

9

..

..

340

..

..

Uppsala

10

..

..

540

..

..

Södermanlands

20

3 340

6,2

1 220

4 100

6,2

Östergötlands

63

5 040

3,0

3 780

19 100

3,0

Jönköpings

11

..

..

330

..

..

Kronobergs

17

..

..

300

..

..

Kalmar

68

4 960

2,7

3 490

17 300

2,7

Gotlands

62

4 820

3,7

2 400

11 500

3,7

Blekinge

18

..

..

540

..

..

Skåne

61

5 550

3,3

4 370

24 300

3,3

Hallands

26

5 940

3,2

1 420

8 400

3,2

Västra Götalands

57

4 670

3,9

3 000

14 000

3,9

Värmlands

12

..

..

340

..

..

Örebro

10

..

..

490

..

..

Västmanlands

5

..

..

230

..

..

Dalarnas

1

..

..

60

..

..

Gävleborgs

-

..

..

20

..

..

Västernorrlands

1

..

..

40

..

..

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

..

..

0

..

..

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

48

5 980

2,8

2 570

15 400

2,8

Götalands mellanbygder

157

5 010

2,2

7 580

37 900

2,2

Götalands norra slättbygder

101

4 960

2,6

5 300

26 300

2,6

Svealands slättbygder

60

3 690

5,2

3 030

11 200

5,2

Götalands skogsbygder

70

4 380

4,3

3 500

15 300

4,9

Mellersta Sveriges skogsbygder

14

..

..

860

..

..

Nedre Norrland

1

..

..

50

..

..

Övre Norrland

-

..

..

0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2013

451

4 880

1,4

22 910

111 700

1,5

2012

460

5 920

1,1

23 710

140 400

1,2

2011

476

4 460

1,8

24 020

107 200

1,9

2010

653

4 420

1,4

35 910

158 700

1,4

2009

861

4 750

1,2

53 190

252 700

1,3

2008

942

5 600

0,9

48 900

274 100

0,9

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20082012

.

5 030

.

37 150

186 600

.


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 31.