Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2013

JO 16 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8. Blandsäd. Hektarskörd, areal och totalskörd 2013

8. Mixed grain. Yield per hectare, crop area and total production in 2013

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

6

..

..

370

..

..

Uppsala

23

3 310

5,1

1 880

6 200

11,5

Södermanlands

19

..

..

890

..

..

Östergötlands

23

3 710

11,3

2 190

8 100

12,5

Jönköpings

24

3 370

4,0

1 150

3 900

12,4

Kronobergs

4

..

..

180

..

..

Kalmar

14

..

..

900

..

..

Gotlands

8

..

..

300

..

..

Blekinge

3

..

..

90

..

..

Skåne

16

..

..

720

..

..

Hallands

6

..

..

790

..

..

Västra Götalands

95

4 160

3,0

7 280

30 100

7,0

Värmlands

11

..

..

780

..

..

Örebro

2

..

..

130

..

..

Västmanlands

6

..

..

560

..

..

Dalarnas

8

..

..

270

..

..

Gävleborgs

7

..

..

240

..

..

Västernorrlands

6

..

..

90

..

..

Jämtlands

2

..

..

30

..

..

Västerbottens

5

..

..

100

..

..

Norrbottens

2

..

..

60

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

9

..

..

580

..

..

Götalands mellanbygder

23

3 770

7,7

820

3 100

19,1

Götalands norra slättbygder

84

4 420

2,6

6 120

26 900

6,6

Svealands slättbygder

62

3 280

4,4

4 360

14 300

9,4

Götalands skogsbygder

74

3 630

4,8

5 440

19 700

8,2

Mellersta Sveriges skogsbygder

15

..

..

1 260

..

..

Nedre Norrland

16

..

..

390

..

..

Övre Norrland

7

..

..

160

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2013

290

3 740

2,2

19 150

71 300

4,5

2012

287

2 980

3,5

17 910

53 400

5,5

2011

330

3 060

2,4

22 720

68 900

4,6

2010

357

2 990

2,6

22 980

68 600

5,0

2009

261

3 480

2,2

19 450

67 800

6,1

2008

291

3 080

2,6

18 890

58 300

5,2

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20082012

.

3 120

.

20 390

63 400

.


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 31.